อุทัญจนีชาดก ชาดกว่าด้วย หญิงโจร | ชาดก 500 ชาติ

อุทัญจนีชาดก ชาดกว่าด้วย หญิงโจร | ชาดก 500 ชาติ

อุทัญจนีชาดก ชาดกว่าด้วย หญิงโจร | ชาดก 500 ชาติ
ถุลกุมาริกาในครั้งนั้น กำเนิดเป็น ถุลกุมาริกาในบัดนี้
ดาบสน้อย กำเนิดเป็น ภิกษุผู้กระสัน
ดาบสผู้บิดา เสวยพระชาติเป็น พระพุทธเจ้า


ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=yW59NSVou_M

DT0005

DhammathaiTeam

 เปิดอ่านหน้านี้  5127 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย