บทสวดจุลลไชยยปกรณ์

 DhammathaiTeam    16 พ.ค. 2562


S Faith

ขออนุญาตและขอบคุณเจ้าของภาพและเสียง *ทำขึ้นเพื่อแบ่งปันเป็นธรรมทาน มิได้เพื่อจำหน่าย*


ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=-4xZAi3BvAA


 เปิดอ่านหน้านี้  4914 

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย