บทสวดจุลลไชยยปกรณ์
 DhammathaiTeam   16 พ.ค. 2562


S Faith

ขออนุญาตและขอบคุณเจ้าของภาพและเสียง *ทำขึ้นเพื่อแบ่งปันเป็นธรรมทาน มิได้เพื่อจำหน่าย*


ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=-4xZAi3BvAA

DT0005

DhammathaiTeam

16 พ.ค. 2562

 เปิดอ่านหน้านี้  3883 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIES


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย