บทสวดมนต์ วันวิสาขบูชา พ.ศ. ๒๕๖๒
 DhammathaiTeam   18 พ.ค. 2562

วัดป่าห้วยลาด

ในวันวิสาขบูชานี้ ชาวพุทธต่างพากันน้อมระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ ด้วยการเข้าวัดฟังธรรม เวียนเทียนหรือแม้จะอยู่ที่บ้านก็สามารถปฏิบัติเป็นพุทธบูชาได้ มาสวดมนต์ให้เป็นบุญเป็นกุศลกันนะครับ

บทสวดมนต์ในวันวิสาขบูชา
-ทำวัตรเย็น
-บทต้นสวดมนต์
-ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
-บทแผ่เมตตา
-คำบูชาในวันวิสาขบูชา

เสียงนำสวดโดยพระมงคลปริยัติสุธี (ประพันธ์ ปภสฺสโร)


ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=Ws5wwYQSMr0

DT0005

DhammathaiTeam

18 พ.ค. 2562

 เปิดอ่านหน้านี้  3925 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIES


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย