บทเพลงสวดโพชฌงคปริตร (บาลี) - อภิมหามงคล 5

Siammelodies
เผยแพร่เมื่อ 10 พ.ย. 2015

มีเรื่องเล่าในพระไตรปิฎกกล่าวว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จไปเยี่ยมพระมหากัสสปะที่อาพาธ พระองค์ทรงแสดงสัมโพชฌงค์แก่พระมหากัสสปะ พบว่าพระมหากัสสปะสามารถหายจากโรคได้ อีกครั้งหนึ่งพระองค์ได้ ทรงแสดงธรรมบทนี้แก่พระโมคคัลลานะซึ่งอาพาท หลังจากนั้นพระโมคคัลลานะก็หายจากอาพาทได้ แม้ในที่สุดเมื่อพระองค์เองทรงอาพาทได้ตรัสให้พระจุนทะเถระแสดงโพชฌงคปริตรถวาย ก็หายจากประชวรเช่นกัน

โพชฌงคปริตรนั้น ในพระไตรปิฎกกล่าวว่า เป็นธรรมะชั้นสูงที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงในเรื่องการทำใจให้สว่าง สะอาดผ่องใส ซึ่งสามารถช่วยรักษาใจ เพราะจิตใจมีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับร่างกายหลักของโพชฌงคปริตรเป็นหลักปฎิบัติทั่วไปซึ่งไม่จำกัดเฉพาะผู้ป่วยเท่านั้น เพราะโพชฌงคปริตรแปลว่าองค์แห่งความรู้ หรือองค์แห่งโพธิญาณ เป็นองค์แห่งการตรัสรู้ ซึ่งเป็นเรื่องของปัญหา

บทสวดโพชฌงคปริตรนี้ เชื่อกันว่าเป็นทั้งโอสถเป็นทั้งมนต์ เมื่อมีผู้เจ็บป่วยอาการหนัก มักนิมนต์พระสงฆ์มาสวดให้ฟัง แม้ในงานทำบุญอายุ พระสงคฆ์ก็จะสวดบทนี้เพื่อเป็นการคุ้มครองป้องกันไม่ให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บและให้มีอายุยืน ผู้ที่ไม่ต้องการเจ็บป่วยและปรารถนาความเป็นผู้มีอายุยืน โดยปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ จึงควรเจริญโพชฌงคปริตร
 10,517 • อริยสัจและธรรมอันพึงปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์ - พระอาจารย์ต้น_10032020

• โควิด-19 รอบนี้กระจายอยู่รอบตัว ไม่ใช่แค่ใส่แมสก์ ล้างมือ แต่ควรสร้างเกราะป้องกัน ให้ภูมิคุ้มกันแข็งแรง พร้อมสู้ไวรัส แบคทีเรีย ด้วยพลูพลัส PLU+ คิดค้น พัฒนาและผลิตโดยอังกฤษ ตรางู รูปแบบแคปซูล พกพาสะดวก ทานง่าย ดูดซึมเร็ว เห็นผลจริง

• เปิดรับสมัคร บวชชี ฟรี 2567 ไม่เสียค่าใช้จ่าย สายปฏิบัติ กรรมฐาน พระป่า สายหลวงปู่มั่น เน้นปฏิบัติภาวนา

• เปิดรับสมัคร บวชชี ฟรี 2567 ไม่เสียค่าใช้จ่าย สายปฏิบัติ กรรมฐาน พระป่า สายหลวงปู่มั่น เน้นปฏิบัติภาวนา

• นกหัวขวานตายเพราะไม้แก่น (กันทคลกชาดก)

• อานาปานสติที่สมบูรณ์แบบ ครบ ๑๖ ขั้นตอน

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย