ปาฏิโมกข์
 DhammathaiTeam   17 พ.ค. 2562

Puntisak Songsomboon
เผยแพร่เมื่อ 27 เม.ย. 2012

ปาฏิโมกข์ ภิกษุปาฏิโมกข์ เสียงโดยพระมหาวิชิต ธมฺมวิชโย วัดบวรนิเวศวิหาร ทำในรูปแบบวีดีโอเพื่อง่ายต่อการหัดท่องจำเพื่อสืบต่อพระพุทธศาสนา

ปาติโมกข์ หมายถึง คัมภีร์ที่รวมวินัยของสงฆ์ 227 ข้อ คัมภีร์ที่ประมวลพุทธบัญญัติอันทรงตั้งขึ้นเป็นพุทธอาณา มีพุทธานุญาต ให้สวดในที่ประชุมสงฆ์ ทุกกึ่งเดือน เรียกกันว่า สงฆ์ทำอุโบสถบทปาติโมกข์เหล่านี้ปรากฏอยู่ในพระวินัยปิฎก หมวดสุตตวิภังค์ ศีล 227 ข้อ เป็นศีลหรือข้อห้ามของพระภิกษุสงฆ์เถรวาทตามพระวินัยบัญญัติ จัดอยู่ในส่วนอาทิพรหมจาริยกาสิกขา ศีล 227 จัดเป็นสิกขาบทในพระปาฏิโมกข์ ที่พระพุทธเจ้าทรงวางข้อกำหนดไม่พึงละเมิดไว้เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของคณะสงฆ์ และเพื่อเป็นข้อปฏิบัติพื้นฐานอันเอื้อเฟื้อต่อการประพฤติพรหมจรรย์ของพระภิกษุสงฆ์ มีโทษในการล่วงละเมิดร้ายแรงที่สุดถึงปาราชิก หรือขาดจากความเป็นพระสงฆ์

http://www.lp-uthai.com
ปวงพสกนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงตราบนิจนิรันดร์ ข้าพระพุทธเจ้านายพันธิศักดิ์ ส่งสมบูรณ์
ด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้า ผู้ถ่ายทำพระธรรมเทศนาปฏิบัติมาในช่วงนี้ขออุทิศให้ทุกดวงจิตดวงวิญญาณในเอกภพนี้ ขอให้ทุกดวงจิตดวงวิญญาณ มีจิตใจอ่อนน้อมต่อธรรม มีดวงตาเห็นธรรมและเห็นนิพพานในปัจจุบันหรืออนาคตกาลเบื้องหน้าโน้นเถิด


ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=KN69eSQ7OCA

DT0005

DhammathaiTeam

17 พ.ค. 2562

 เปิดอ่านหน้านี้  355 

  ความคิดเห็น• “ Vipassana Jetovimut ; 4 days Dhamma Practice Course” 27-30 September 2562 At Pantitarom Pak Nam Pran, Pranburi, Prachuap Khiri Khan, Thailand.

• #รับสมัครชายไทยเข้าอุปสมบทนาคหมู่พระกรรมฐาน รุ่น40 (อบรม 1เดือน) บวชเน้นปฏิบัติธรรม-เดินจงรม-นั่งสมาธิ วันล่ะ 6-9 ชม.(ถือธุดงค์วัตร) โทรสัมภาษบวช หรือจองเจ้าภาพบวช20ท่าน โทร /ไลน์ 0870078607 ดูเพิ

• #รับสมัครชายไทยเข้าอุปสมบทนาคหมู่พระกรรมฐาน รุ่น40 (อบรม 1เดือน) บวชเน้นปฏิบัติธรรม-เดินจงรม-นั่งสมาธิ วันล่ะ 6-9 ชม.(ถือธุดงค์วัตร) โทรสัมภาษบวช หรือจองเจ้าภาพบวช20ท่าน โทร /ไลน์ 0870078607 ดู

• ขอเชิญพาแม่ มาถือศีล8 ปฏิบัติธรรม ในเทศกาลวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่วันที่ 9-13 สิงหาคม 2562 (รับแค่50ท่าน) อบรม ณ สวนป่าพุทธอุทยานวิปัสสนา ต.เนินปอ. อ.สามง่าม. จ.พิจิตร สมัครอบรมฟรี 087

จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย