หลวงพ่อจรัญ : เสียงหลวงพ่อสวด "พาหุงมหากาฯ" (เสียงชัดมาก)

เสียงสวดมนต์ : "หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม" วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี
บทสวดมนต์ : "พาหุงมหากาฯ" (เสียงชัดมาก)

แก้วเสียงธรรม - ณัฐกฤตา ชานนท์นาฤเบศ
FB : แก้วเสียงธรรม
 10,366 


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย