รวมเพลงธรรมะลูกทุ่ง
 DhammathaiTeam   13 พ.ค. 2562

เพลงธรรมะลูกทุ่ง ประกอบด้วยเพลง:
- ระฆังธรรม
- วันพระ
- ใส่บาตรรับอรุณ
- ขอขมากรรม
- ดอกบัวบูชา
- ทำบุญหนุนใจ
- ธรรมะสว่างใจ
- พระพุทธเจ้า 5 พระองค์
- พระรัตนตรัย
- วิธีเอาชนะความโกรธ
- หมู่บ้านนี้มีศีล ๕
- ชวนทำบุญ
- วิปัสสนาพาพ้นทุกข์
- สองคนพาไป
- สอนใจที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=7A0EVg0eqUs

DT0005

DhammathaiTeam

13 พ.ค. 2562

 เปิดอ่านหน้านี้  2297 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย