ผมไหว้พระถูกต้องตามขั้นตอนไหมครับ

 ttum    

ทุกคืนผมจะไหว้พระเป็นประจำ ผมทำตามลำดับขั้นตอน ดังนี้ครับ
1. กล่าวคำนมัสการพระผู้มีพระภาคเจ้า 3 จบ
- นะโม ตัสสะภะคะวะโต........................จนครบ3จบแล้วพนมมือจดหน้าผาก แต่ไม่กราบครับ
2. กล่าวคำนมัสการพระรัตนตรัย
- อะระหังสัมมา......................................จนจบแล้วกราบ1ครั้ง
- สวากขาโต..........................................จนจบแล้วกราบ1ครั้ง
- สุปฏิปันโน...........................................จนจบแล้วกราบ1ครั้ง
3. กล่าวบทสวดสดุดีพระพุทธเจ้า(บทพระพุทธคุณ)
-อติปิโส.................................................จนจบแล้วกราบ1ครั้ง
4. กล่าวบทสวดสดุดีพระธรรม(บทพระธรรมคุณ)
-สวากขาโต.............................................จนจบแล้วกราบ1ครั้ง
4. กล่าวบทสวดสดุดีพระสงฆ์(บทพระสังฆคุณ)
-สุปฏิปันโน..............................................จนจบแล้วกราบ1ครั้ง

อยากเรียนถามว่า
(1) ผมไหว้พระถูกต้องตามลำดับหรือไม่ครับ ถ้าไม่ถูกขั้นตอนจะผิดไหมครับช่วยแนะนำด้วยครับ
(2) ทุกครั้งหลังสวดมนต์ดังกล่าวเสร็จ ผมก็ประนมมืออธิษฐานและกล่าวว่า หากการไหว้พระหรือการสวดมนต์ในครั้งนี้เป็นบุญเป็นกุศล ก็ขอแบ่งบุญกุศลไปให้ (ผมเอ่ยชื่อผู้ล่วงลับไปแล้ว)

ขอให้ท่านผู้รู้ได้ช่วยตอบคำถามให้ด้วยทั้ง2ข้อ หากไม่ถูกต้องจะได้แก้ไขครับ ขอขอบคุณครับ   
ผมขอเพิ่มเติมคำถามจากกระทู้ที่ผมตั้งขึ้นในข้อ(2)ต่ออีกหน่อยครับ ดังนี้ครับ
((2) ทุกครั้งหลังสวดมนต์ดังกล่าวเสร็จ ผมก็ประนมมืออธิษฐานและกล่าวว่า หากการไหว้พระหรือการสวดมนต์ในครั้งนี้เป็นบุญเป็นกุศล ก็ขอแบ่งบุญกุศลไปให้ (ผมเอ่ยชื่อผู้ล่วงลับไปแล้ว)
(3) หากหลังสวดมนต์แล้วผมอธิษฐานตามข้อง(2)นั้นว่าขอแบ่งบุญไปให้ผู้ที่ล่วงลับนั้น หากเป็นบุญเป็นกุศลจริงเขาจะได้รับบุญกุศลจากการไหว้พระสวดมนต์ที่แบ่งไปให้หรือไม่ครับ ขอขอบคุณมากๆอีกครั้งครับ


• วาทศิลป์ (มังสชาดก)

• เผชิญความตายด้วยใจสงบ

• ดาวน์โหลด หนังสือ " ธรรมะสำหรับเยาวชน "

• ๖๕.ปางโปรดองคุลิมาลโจร

• เผชิญความตายด้วยใจสงบ

• "ศีลเครื่องมือปราบกิเลสขั้นหยาบ" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย