ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับคำขอบรรพชาอุปสมบท

 kp1980    

ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับคำขอบรรพชาอุปสมบท คือว่าผมต้องเตรียมตัวบวชแต่ไม่แน่ใจเรื่องการออกเสียง ไม่ทราบว่ามีคลิปเสียงหรือการอ่านคำขอบรรพชาอุปสมบท ขอความกรุณาเพื่อนสมาชิกแนะนำ
เพราะตอนนี้ผมอยู่ต่างประเทศเกรงว่ากลับไปจะมีเลาเตรียมตัวอุปสมบทไม่พอ ขอบคุณครับ   
อนุโมทนาครับ

ลองดูท่ีนี่นะครับ (แต่บางที link จะเปิดไม่ได้บางช่วง)

http://board.palungjit.com/showthread.php?t=8721

เเละเพิ่มเติมท่ีเวปนี้ครับ

http://www.dhammathai.org/webboard/view.php?No=6186


• 528Hz - การฟื้นฟูร่างกายทั้งหมด - การฟื้นฟูเส้นประสาทและเซลล์ การปลดปล่อยอารมณ์และเมลาโทนิน

• เผชิญความตายด้วยใจสงบ

• ขอเชิญชวนชาวพุทธร่วมเดินทางไปกราบสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล

• 103(18/04/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์

• วันสำคัญในทางพระพุทธศาสนา

• หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน - ภัยของจิตคืออะไร

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย