การบวชชีปลงผม กับการบวชชีไม่ปลงผม (ชีพราหมณ์) ถือศีลและปฏิบัติต่างกันหรือเปล่าคะ

 tanyamaniac    

คือว่า ต้องการจะบวชชีแบบปลงผมน่ะค่ะ แต่เพื่อนๆ ไม่เห็นด้วย เพราะอีก 6 เดือนจะแต่งงานแล้ว กลัวผมขึ้นไม่ทัน เพื่อนบอกว่าสามารถบวชชีพราหมณ์ก็ได้ ไม่ต้องปลงผม แต่ความรู้สึกอยากบวชชีปลงผมมากกว่า เพราะรู้สึกว่าต้องการปฏิบัติธรรมแบบเต็มที่ แต่ไม่ทราบว่าระหว่างบวชชีพราหมณ์กับแม่ชี (ปลงผม) ปฏิบัติหรือถือศีลต่างกันหรือเปล่าคะ จะได้อธิบายเพื่อนให้เข้าใจน่ะค่ะ รบกวนชี้แนะด้วยค่ะ

   
ก่อนอื่น ขอให้ท่านผู้ถามทำความเข้าใจที่มาของการบวชชีเสียก่อน

ในสมัยพุทธกาล ไม่มีการบวชชีหรอกครับ...มีนักบวชก็ได้แก่ พระภิกษุ พระภิกษุณี อุบาสก และอุบาสิกา
ในกรณีที่ต่อมาพระภิกษุณีก็หมดไปจากศาสนาพุทธแล้ว กระนั้นคนในสมัยก่อนก็เคร่งครัดในศีล เข้าใจเหตุผลในเรื่องการรักษาศีล ประพฤติเพื่อพรหมจรรย์ ดังนั้นอุบาสิกาผู้ใคร่จะถือศีลให้สะดวก หนักแน่นกว่าการเป็นฆราวาส จึงกระทำตนให้เป็นนักบวช เรียกว่า บวชชี โดยฐานะนั้นไม่ใช่นักบวชในพระศาสนา แต่เป็นเพียงอุบาสิกาที่เพียรประพฤติศีลให้เข้าถึงความมั่นคงนั่นเอง
ดังนั้นจึงปลงผม ถือการนุ่งห่มด้วยผ้านุ่งห่มสีขาว แล้วเพียรในการรักษาศีลแปด นี่คนโบราณท่านฉลาดจึงตั้งเอาธรรมเนียมนี้มา
ดังนั้นศีลที่แม่ชีถือ ก็ได้แก่อุโบสถศีล คือ ศีลแปดนั่นเอง ...

ผู้ที่ปลงผมนั้น จะเป็นผู้ที่ตั้งใจอยู่ประพฤติพรหมจรรย์แบบถาวร ส่วนผู้ที่ยังไม่ถาวรก็ไม่ปลงผมครับ แต่หากมีศรัทธาแรงกล้าจริงดังที่ตั้งใจไว้ แม้ไม่บวชนานถาวรก็เป็นเจตนาที่ประเสริฐครับ ขออนุโมทนาด้วยครับ


• พระคุณแม่ทดแทนไม่รู้หมด

• คำพังเพย...ถ่มน้ำลายรดฟ้า

• ธรรมนำชีวิต "วิธีบรรเทาวิบากกรรม"

• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• หนังสือนกไทยในบันทึกและความทรงจำ

• ทิฏฐิ มักจะเป็นตัวกำหนดความคิด การพูด การกระทำ... ความคิด การพูด การกระทำมักจะตอบสนองทิฏฐินั้น

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย