ถามเรื่องจิต

 kakas  

ผมอ่านพบว่า "จิตเป็นธรรมชาติที่เกิดมาชั่วขณะแล้วก็ดับ เหมือนเปลวไฟซึ่งอันที่ดับก็ดับไป อันที่เกิดใหม่ไม่ใช่อันเก่า" หมายความว่าอย่างไรครับ• เร่งด่วน เจ้าภาพถวายถังเก็บน้ำอุปโภคบริโภควัดแทนใบเดิม

• วัดศรีสุดาราม วรวิหาร (วัดชีปะขาว)

• 28 วันเปลี่ยนชีวิต สมาธิเพิ่มความรักในตัวเอง | Positive Affirmations for Self Love 💓 | EP.204

• ขอในสิ่งที่ไม่ควรขอ (มณีกัณฐชาดก)

• "สุขทุกข์อยู่ที่หัวใจดวงเดียว" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย