ความภาคภูมิใจในหลวง

 vichyut    

ความภาคภูมิใจในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

คือ การได้รับใช้เป็นทหารอาชีพทหารรักษาพระองค์ เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2529 โดยสังกัดหน่วย ช.พัน 1 รอ. และได้รับเครื่องหมาย “ภปร.” ประดับไว้บนอกด้านขวา ในนามของหน่วยทหารรักษาพระองค์ ในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และได้เข้าร่วมพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณตนแสดงความจงรักภักดี เนื่องในวโรกาสเฉลิมฉลองพระชนมายุ 60 พรรษา ในปี พ.ศ. 2530


ซึ่งในครั้งนั้นความรู้สึกได้เป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์ของคนไทยที่มีจิตใจ ถวายความจงรักภักดีต่อองค์พระประมุขของชาติ เพราะภารกิจของพระองค์ท่านต่อหน่วยทหารนั้นมีมากมาย เช่น การเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมหน่วยทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ต่อสู้ผู้ก่อการร้าย ในเขตภาคอีสาน ถึงฐานปฏิบัติการ


ทั้งยังทรงพระราชทานสิ่งของให้แก่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บในการสู้รบ ทรงเป็นจอมทัพไทยในหัวใจของทหารหาญทุกนาย ทั้งยังทรงมีพระราชดำรัสเตือนให้แก่ปวงชนชาวไทยในการดำรงชีวิต เช่น เศรษฐกิจพอเพียง ความสามัคคี ความซื่อสัตย์สุจริต ฯลฯ


พระองค์ทรงเป็นมหาราชเหนือมหาราช ของกษัตริย์ชาติใดในโลก นับเป็นโชคดีของประเทศไทยที่มีพระมหากษัตริย์ที่ทรงทศพิธราชธรรมในการปกครองประเทศชาติ
เห็นด้วยครับท่านฯ....ยังมีเรื่องน่าภูมิใจอีกมิใช่น้อยครับ...จึงขอร่วมภูมิใจด้วยครับท่านฯ


 4,112 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย