ขอเชิญร่วมประชุมตั้งชมรมธรรมะไทย และร่วมปฏิบัติธรรม วันอา. 15 สค.2553

 nuunidjaa    

 สวัสดีค่ะ สาธุชน ญาติธรรมทุกท่าน


ขอเรียนให้ทราบว่า วันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม 2553 นี้
สมาชิกของเว็บธรรมะไทย ได้ลงความเห็นร่วมกันในการ
ตั้งชมรม โดยใช้ชื่อ "ชมรมธรรมะไทย" จุดประสงค์เพื่อการฝึกตน
ตามพระสัทธรรมเพื่อเป็นส่วนของกำลังในการเผยแผ่พระศาสนา

ได้กราบเรียนเชิญอาจารย์เจ้า เป็นประธานในการประชุม และ
บรรยายธรรม อริยะสัจจ์๔ และสอนการปฏิบัติ แนวเจโตวิมุติ
ณ ศาลาแปดเหลี่ยม (ศาลามรรคแปด) บริเวณสวนเวฬุวัน(ป่าไผ่)
ที่พุทธมณฑลสาย๔ เวลา 9.00-16.00 น.

สาธุชน และญาติธรรมท่านใดมีโอกาส ก็ขอเรียนเชิญตามวัน และเวลาดังกล่าวนะค่ะ


***@^_^@***

และขอเชิญรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันโดย
ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดเจ้าค่ะ@@@...ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่...@@@


คุณสรัลยากร ..086-0159988

คุณเสงี่ยม ...082-2243654


คุณหนูนิด....081-8130897

คุณหนุ่ม......082-2959857ขอความเจริญในธรรมมีแด่ทุกท่านค่ะ
หนูนิด


***********


อรหันตมรรค

กิเลสเครื่องกังวลใดที่มีในกาลก่อน
เธอจงยังกิเลสเครื่องกังวลนั้นให้เหือดแห้งหายไป
กิเลสเครื่องกังวลใดจงอย่ามีแก่เธอในภายหลัง
ถ้าเธอจะไม่ยึดถือขันธ์ในท่ามกลาง
ก็จะเป็นมุนีผู้สงบระงับแล้วเที่ยวไป


*******  


"คำสอนคือปัญญาญาณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
การที่จะแบ่งปันประสพการณ์ในความรู้ ความเข้าใจ และการปฏิบัติกันนั้น
ต้องยึดอยู่ในหลักพระสัทธรรม (อันสืบค้น ศึกษาใกล้ชิดจากพระไตรปิฎก)
เพราะปัญญานิ่มๆอย่างปุถุชน อันประกอบด้วยกิเลส และอวิชชานั้น
จงอย่าได้สรุปไปตามความคิดของเรา
แต่จะต้องค่อยๆอาศัยโยนิโสมนสิการและอิทธิบาท๔
ดังนั้น แลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือการแบ่งปันประสพการณ์นั้น
หาใช่เป็นการแลกเปลี่ยนปัญญาในพระศาสนานี้"


คนในปัจจุบัน จะประเมินคำสอนว่าเป็นของง่าย
ว่าเป็นของไม่ยากทั้งในทางความรู้ความเข้าใจ และในทางปฏิบัติ
ซึ่งแท้จริงแล้วพระสัทธรรมมีความปราณีต ความเป็นลำดับๆขั้นตั้งแต่หยาบจนไปถึงความปราณีต
จนสมบูรณ์พร้อมไปสู่ถึงความหลุดพ้น
การประเมินพระปัญญาญาณของพระพุทธองค์ว่าเป็นของธรรมดานั้น มันเกินปัญญาอย่างปุถุชนคิดกัน
...ปัจจุบันคนในพระศาสนาถึงอ่อนแอ สัทธรรมปฏิรูป(สัทธรรมเทียม)
และลัทธิที่อิงศาสนาจึงมากจนนับไม่ถ้วนแล้วขณะนี้

...หมู่ของเราอย่าได้ประมาทเป็นไปเช่นนั้นเลยค่ะ


เจริญในธรรมค่ะ
หนูนิด

   
 4,248 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย