Super Star

 ignorance    

โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ครั้งที่ 1
ที่จะจัดขึ้นที่วัดพระธรรมกาย ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2551 นี้
มีใครอาสาไปเป็น Super Star บ้างครับ
รายงานตัวหน่อย


ยังไม่ศรัทธาวัดพระธรรมกายเจ้าค่ะ


ศรัทธาแต่การปฏิบัติตามพระไตรปิฎกเท่านั้นเจ้าค่ะลัทธิธรรมกาย มักบิดเบือนพระไตรปิฎก

และมักสอนผิดๆ ว่านิพพานเป็นอัตตา เป็นดินแดนแห่งหนึ่ง

และอะไรอีกหลายๆอย่าง ที่ทำให้เกิดความแตกแยกในหมู่สงฆ์ ซึ่งเป็นอนันตริยกรรม

ถ้าจะไม่มีคนศรัทธา ก็ไม่เห็นแปลก


นิพฺพานํ อนัตตา ครับ


Super star มหัศจรรย์คนเปลี่ยนโลก

เป็นโครงการที่ดีมากเลยค่ะ

เพิ่งกลับมาจากการเป็น super star ค่ะ


เหมือนกันค่ะ
...........................
แต่เราว่าไม่ว่าลัทธิใดก็ตามแต่
ย่อมมีคนศรัทธาแตกต่างกันไป เหมือนแต่ละชาติแต่ละภาษาที่นับถือแต่ละศาสนา
ซึ่งคนที่นับถือเค้าก็เห็นว่าดีแล้ว สำหรับคนนั้นๆ เป็นความเห็นและความชอบส่วนบุคคล
ไม่สามารถทำแทนกันได้ แต่สุดท้ายแล้วทุกคนก็กระทำไปเพราะคิดว่าเป็นสิ่งดี ทำแล้วเป็นสุข ทำแล้วสบายใจ ในเมื่อเป็นสิ่งที่ดี นั่นหมายถึงเราเจตนาดี คนเราทำอะไรดูที่เจตนา หากหวังดี แม้ผลการกระทำอาจออกมาเป็นอย่างอื่นซึ่งไม่สามารถกำหนดได้ว่าจะออกมาดีเสมอไป ก็จงคิดว่าเราทำดีที่สุดแล้ว เพราะฉะนั้นนับถืออะไรไม่สำคัญสำคัญที่ใจและทำตนให้ดีแก่สังคมเป็นพอ


 4,171 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย