ขอเชิญฟังพระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณโณ "น้อมสู่ใจ" ที่ยุวพุทธฯบางแค อา.16 มค54@13-16 น.

 kaveebsc  

ขอเชิญฟังพระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณโณ "น้อมสู่ใจ" ที่ยุวพุทธฯบางแค อา.16 มค54@13-16 น.

ขอเชิญฟังธรรมโครงการ "จิตใส ใจสบาย"
พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณโณ เรื่อง "น้อมสู่ใจ"
ที่ยุวพุทธฯ บางแค
วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2554 เวลา 13.00 - 16.00 น.
ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

ธรรมะบรรเทิง ที่สนุกสนาน และมีประโยชน์มากๆ


• บัวลอยเบญจรงค์

• พระพุทธเจ้า ๕ พระองค์ อุบัติในภัททกัปนี้

• การกระทำตอบต่ออารมณ์ในกระบวนการผัสสะ - พระอาจารย์ต้น_24022019

• วันสำคัญในทางพระพุทธศาสนา

• ธรรมวาที ... อธรรมวาที
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย