พุทธวิธีชนะความอาย

     

ในทางพุทธศาสนา มีพุทธวิธีชนะความอายอย่างไรบ้าง

เมื่อพระพุทธองค์ ถูกกล่าวหาว่าทำผู้หญิงท้อง (ทั้งที่พระองค์ไม่ได้ทำ เป็นการสร้างเรื่องของพวกเดียร์ถีย์)
พระพุทธองค์ ทรงมีความอายหรือไม่อย่างไร
และทรงมีพุทธวิธีชนะความอายอย่างไรบ้าง

เหตุการณ์ตอนพระพุทธเจ้าเสด็จไปเมืองหนึ่ง แล้วถูกประชาชนว่าทั้งเมือง พระอานนท์พูดกับพระพุทธเจ้าว่า ให้เสด็จไปเมืองอื่นเถิด พระพุทธเจ้าก็ตรัสตอบว่า แล้วถ้าไปเมืองนั้นก็ยังถูกว่าอีกจะทำอย่างไร
พระพุทธองค์ ทรงมีความอายในเหตุการณ์เชนนี้หรือไม่ อย่างไร
และทรงมีพุทธวิธีชนะความอายอย่างไรบ้าง

ถามทุกท่านที่ทราบ
เพราะต้องการนำพุทธวิธีชนะกิเลสความอายไปใช้

ขอบคุณ

   
ขออนุญาตตอบตามความเข้าใจนะคะ

ตอนที่ถูกกล่าวหาว่าทำผู้หญิงท้องนั้น พระองค์ไม่ทรงต้องอาย เพราะพระองค์รู้อยู่แก่ใจว่าความจริงคืออะไร พระองค์ทรงมีสติและสมาธิที่มั่นคง ไม่หลงไปกับสิ่งแวดล้อมภายนอก พระองค์เพียงแต่ตั้งมั่นอยู่ในสมาธิ และทรงรู้ว่า อีกไม่นานความจริงที่แท้ก็จะถูกเปิดเผย พระองค์จึงไม่อาย และไม่วิตกทุกข์ร้อน

คิดว่า เหตุการณ์นี้พระองค์ไม่ได้เอาชนะความอายนะคะ แต่ทรงเอาชนะการถูกกล่าวร้ายต่างหาก (ศึกษาจากบทสวดพาหุง ชัยมงคลคาถา)


• ซีดีชุด อริยสัจ 4 พระอาจารย์ปัญญา นีลวณฺโณ - (( มรรค 8 )) # 8

• ประเภทของธรรมทาน ( ๑ ) - พุทธทาสภิกขุ

• อานิสงส์ของศีล (สีลานิสังสชาดก)

• ปฎิบัติธรรมที่วัดเจ้าอาม

• ผู้กล้าสู่สนาม (ธรรมจักรของแท้สัจจะธรรมต้องพันซี่เท่านั้น)

• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย