โครงการบุญมูลนิธิโพธิวัณณาโดยแม่ชีณัฐญาวรรณ เปรมสกุล (ร่วมบุญกับมหาวิทยาลัย มจร. วังน้อย)

 Mettatham    13 ก.ย. 2556

โครงการบุญ (ร่วมบุญกับมหาวิทยาลัย มจร. วังน้อย)

มูลนิธิโพธิวัณณา ร่วมบุญกับ มหาวิทยาลัย มจร. วังน้อย ร่วมฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ฯ โดยมีการร่วมสวดมนต์ เจริญภาวนา น้อมถวาย ในวันที่ 17- 19 กันยายน พ.ศ.2556
มูลนิธิโพธิวัณณา ขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญตามกำลังศรัทธา
1. ร่วมเป็นเจ้าภาพอาหารโต๊ะจีน 250 โต๊ะ (โต๊ะละ 1,800 บาท) ถวายเป็นสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวนกว่า 1,000 รูป
2. ร่วมบุญถวายทุนการศึกษาแด่พระภิกษุสงฆ์หลักสูตรนานาชาติ (3 กองทุน)
(ปริญญาตรี 3,000 บาท – ปริญญาโท 5,000 บาท – ปริญญาเอก 7,000 บาท)
3. ร่วมสมทบทุนตั้งโรงทานเลี้ยง ก๋วยเตี๋ยวเรือ จำนวน 500 ชาม ในวันที่ 17 ก.ย. 56

ท่านผู้มีจิตศรัทธา สามารถร่วมบุญมาได้ที่
ธ.กรุงไทย สาขาสนามชัยเขต ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี : 238-029-5069
ชื่อบัญชี : กองทุนอเนกประสงค์มูลนิธโพธิวัณณา
ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยเทอญ...สาธุ
แหล่งอ้างอิง https://www.facebook.com/PotiwannaFoundation


เรียนเชิญทุกๆท่าน ร่วมบุญในคราวนี้ ร่วมกับมูลนิธิโพธิวัณณา


ท่านใดที่ได้โอนเงิน เข้าทำบุญในคราวนี้ หลังจากที่โอนเงินเสร็จแล้ว กรุณาโทรไปแจ้ง ทางมูลนิธิโพธิวัณณาด้วยว่าเงินที่ท่านโอน ท่านโอนเพื่อทำบุญอะไร เพราะว่าทางมูลนิธิโพธิวัณณา จะได้แยกถูกต้อง จะได้ตรงตามเจตนาของผู้ที่ทำบุญ เพราะ บัญชี กองทุนอเนกประสงค์มูลนิธิโพธิวัณณา ธนาคารกรุงไทย สาขาสนามสนามชัยเขต 238-0-29506-9 นี้ เป็นบัญชีที่เปิดขี้น เพื่องานกุศลของทางมูลนิธิโพธิวัณณาทุกอย่าง ไม่ได้เฉพาะเจาะจงแค่เพื่องานบุญคราวนี้อย่างเดียวเท่านั้น ขอแจ้งให้ทุกๆท่านทราบด้วย เบอร์โทรของทางมูลนิธิโพธิวัณณา 089-219-6563 083-028-5767 ขออนุโมทนาบุญทุกๆท่านด้วยเทอญ


 4,063 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย