โครงการบุญมูลนิธิโพธิวัณณาโดยแม่ชีณัฐญาวรรณ เปรมสกุล (ร่วมบุญกับมหาวิทยาลัย มจร. วังน้อย)

 Mettatham  

โครงการบุญ (ร่วมบุญกับมหาวิทยาลัย มจร. วังน้อย)

มูลนิธิโพธิวัณณา ร่วมบุญกับ มหาวิทยาลัย มจร. วังน้อย ร่วมฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ฯ โดยมีการร่วมสวดมนต์ เจริญภาวนา น้อมถวาย ในวันที่ 17- 19 กันยายน พ.ศ.2556
มูลนิธิโพธิวัณณา ขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญตามกำลังศรัทธา
1. ร่วมเป็นเจ้าภาพอาหารโต๊ะจีน 250 โต๊ะ (โต๊ะละ 1,800 บาท) ถวายเป็นสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวนกว่า 1,000 รูป
2. ร่วมบุญถวายทุนการศึกษาแด่พระภิกษุสงฆ์หลักสูตรนานาชาติ (3 กองทุน)
(ปริญญาตรี 3,000 บาท – ปริญญาโท 5,000 บาท – ปริญญาเอก 7,000 บาท)
3. ร่วมสมทบทุนตั้งโรงทานเลี้ยง ก๋วยเตี๋ยวเรือ จำนวน 500 ชาม ในวันที่ 17 ก.ย. 56

ท่านผู้มีจิตศรัทธา สามารถร่วมบุญมาได้ที่
ธ.กรุงไทย สาขาสนามชัยเขต ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี : 238-029-5069
ชื่อบัญชี : กองทุนอเนกประสงค์มูลนิธโพธิวัณณา
ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยเทอญ...สาธุ


• บอกบุญ

• ๓๗.ปางโปรดพุทธบิดา

• ธมฺมวิตกฺโก ภิกขุ (ท่านเจ้าคุณนรรัตนราชมานิต วัดเทพศิรินทร์) (2440 - 2514)

• ลมหายใจเข้า ลมหายใจออก ดั่งดอกไม้บาน วนซ้ำ 9 นาที

• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย