ทำอย่างให้คนป่วยที่ไม่รู้สึกตัวมีจิตระลึกสิ่งดีงามก่อนสิ้นลม

     

สมมุตินะครับ
ถ้าผมมีญาติผู้ใหญ่อยู่ท่านหนึ่งป่วยหนักไม่รู้สึกตัว
แล้วใกล้สิ้นใจ ทำอย่างไรที่ท่านจะมีจิตระลึกสิ่งดีงามก่อนที่วาระจิตจะดับ
เพื่อที่จะหวังไว้ให้ท่านไปเกิดในภพที่ดีครับ ต้องทำอย่างไรครับ
 4,176 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย