เชิญปิดทองหลวงพ่อพระพุทธนิโรธรังษี

 จรถ ภิกขเว    10 ก.พ. 2559

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมกันฟังพระธรรมเทศนาในงานปิดทองหลวงพ่อพระพุทธนิโรธรังษี ณ วัดขอนชะโงก ต.คชสิทธิ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี วันที่ ๒๑-๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
 3,894 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย