ศุกร์ 26 ต.ค. ช่อง 3 ขอเชิญฟังธรรมะ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

 Chadej    18 ต.ค. 2555

ขอเชิญร่วมปฏิบัติและฟังธรรม
“วิถีแห่งจิต”
โดย หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
สวนสันติธรรม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2555
เวลา 18.00 – 19.30 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ 2
ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพมหานคร

กำหนดการ
17.00 – 17.50 น. ลงทะเบียน
17.30 – 17.50 น. ผู้เข้าร่วมงานพร้อม ณ ห้องประชุมชั้น 8
18.00 – 19.30 น. ธรรมปฏิบัติและธรรมบรรยาย
19.45 น. จบงาน / ผู้ร่วมงานเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับหนังสือ 1 เล่ม “วิถีแห่งความรู้แจ้ง” หรือ “นาทีทองในสังสารวัฏ เล่ม 1”
และ ซีดี MP3 เทศนาธรรมที่อเมริกา 1 แผ่น
(หนังสือและซีดีมีจำนวนจำกัด)

ติดต่อเพื่อลงทะเบียนได้ที่ 02-262-3333 ต่อ 1046, 1064
หรือที่ www.phuttha.com
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

   


ที่มา : www.phuttha.com


เป็นรายการที่ดีมาก เคยฟังธรรมะของท่านในMP3 ทำให้ใจเย็นลงมากเลยค่ะ


• "ศีลเป็นเครื่องสงบกายวาจา" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)

• ย่างก้าวอย่างสุขใจ

• พญาช้างสีลวะ (สีลวนาคชาดก)

• เราจะประสบความสำเร็จทางโลกถึงขั้นไหนก็ตาม ถ้าเราไม่จัดการกับกิเลสในจิตใจ เราจะไม่สามารถเข้าถึงความสุขที่แท้จริงได้

• เผชิญความตายด้วยใจสงบ

• พระครูวิเวกพุทธกิจ (เสาร์ กนฺตสีโล) วัดเลียบ อุบลราชธานี (2402 - 2485)

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย