นี้ๆๆๆ....ภาพเจดีย์ เก่าแกกว่า1000 ปี !!!

 yuyu    29 เม.ย. 2556

เจดีย์โพธินาถเป็นเจดีย์เก่าแก่ร่วม 1,000 ปี ใจกลางเมืองกาฐมาณฑุประเทศเนปาล ที่มีผู้ที่ร่วมพิธีประดิษฐานองค์พระโพธิสัตว์ ได้ไปร่วมสวดมนต์และเวียนเทียนกันที่เจดีย์โพธินาถ สวยมาก...ค่ะรูปองค์พระโพธิ์สัตว์สิทธัตถะราชกุมาร สามารถไปกราบไหว้ได้ที่ ลุมพินีสถานประเทศเนปาลจ้า..
 4,118 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย