โดนแกล้ง ทำอย่างไรดีคะ

 buary    

เบื่อจังค่ะโดนแกล้ง เหนื่อยค่ะ แต่ก็ต้องเกี่ยวข้องด้วย   
ก็ไม่มีอะไรมากค่ะ ก็แค่ทำใจ มันก็จบเรื่อง


• คนที่เหมาะสมกับเหตุการณ์ (มหาสารชาดก)

• ศีล คือชีวิต (พระราชสุทธิญาณมงคล)

• โครงการอบรมพุทธสาวกสาวิกา “รู้การเข้าถึงสิ่งสูงสุดก่อนสิ้นลม”

• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• เสียงสวด ชยันโต 9 จบ - สมเด็จพระญาณสังวร

• ศีล เจตนางดเว้น(วิรัติ) (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย