พระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้า พระไตรปิฎก หัวข้อธรรม การปฏิบัติธรรม ศาสนพิธี วันสำคัญทางศาสนา ทำเนียบวัดไทย พระพุทธศาสนาในประเทศไทย
หน้าแรก เว็บบอร์ดธรรมะไทย
Share |

โครงการบรรพชาสามเณรและศีลจาริณีภาคฤดูร้อน (เด็กชายและเด็กหญิง อายุ ๑๑-๑๕ ปี) ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดมเหยงคณ์ ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา

สาธุโข ปพฺพชชา การบวช ดีนักแล _/*\_/*\_/*\_

โครงการบรรพชาสามเณรและศีลจาริณีภาคฤดูร้อน
(เด็กชายและเด็กหญิง อายุ ๑๑-๑๕ ปี)
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ณ วัดมเหยงคณ์ ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทร.082-233-3848, 083-079-9302 หรือ 035-881-604
โทรสาร 035-881-603 หรือ 035-881-605

ด้วย วัดมเหยงคณ์ ได้จัดโครงการบรรพชาสามเณรและศีลจาริณี
ภาคฤดูร้อน เพื่อให้การอบรมทั้งด้านจริยธรรม และการปฏิบัติธรรมกรรมฐานแก่กุลบุตร กุลธิดา เพื่อปลูกจิตสำนึกของเยาวชน
ให้มีคุณธรรมเป็นลูกที่ดี เป็นนักเรียนที่ดี
และเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติต่อไป

คุณสมบัติของผู้สมัคร - เป็นเด็กชายและเด็กหญิง
อายุระหว่าง ๑๑-๑๕ปี
- มีความศรัทธาตั้งใจจริงในการจะบรรพชาเป็นสามเณรและศีลจาริณี
- ไม่เสพสิ่งเสพติดทุกชนิด รวมทั้งบุหรี่

หลักฐานการสมัคร สำเนาทะเบียนบ้าน ๒ ใบ,
รูปถ่ายหน้าตรง ๑ นิ้ว ๑ ใบ
- มีผู้ปกครองพาไปสมัคร และกรอกใบรับรอง

สถานที่รับสมัคร สำนักงานมูลนิธิสุปฏิปันโน อาคารเกษมธรรมทัต
วัดมเหยงคณ์ ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑๓-๑๖ กุมภาพันธ์
ในเทศกาลวันมาฆะบูชานี้
(ถ้าเกินจำนวนก่อน จะปิดรับสมัครก่อนกำหนด)

จำนวนรับสมัคร จำกัดสามเณร ๖๐ คน และศีลจาริณี ๖๐ คน
โกนหัวนุ่งขาวห่มขาว ๓ เมษายน ๒๕๕๗

โกนหัวนุ่งขาวห่มขาว ๓ เมษายน ๒๕๕๗
บรรพชาเป็นศีลจาริณี ๖ เมษายน ๒๕๕๗
ลาสิกขา ๒๐ เมษายน ๒๕๕๗
ที่มา : สำนักงานมูลนิธิสุปฏิปันโน โทร.083-079-9302


ท่านสมาชิกฯ ยังไม่ได้ Login ครับ !  คลิกที่นี่ ล็อกอิน ก่อนโพสต์ครับ 

หน้าหลัก จำนวนคนอ่าน 1551 คน  ปิดหน้านี้


DT015578

Ratchada

16 ก.พ. 2557 เวลา 15:32 น.

โพสต์: 6
อนุโมทนา: 0
ได้รับอนุโมทนา: 18


ข่าวในแวดวงศาสนา . . .  
เพิ่มเติม
หน้าแรก
ทีมงานธรรมะไทย
แผนผังเว็บไซต์
ค้นหาข้อมูล
ติดต่อธรรมะไทย
สมุดเยี่ยม
ธรรมะในสวน
เครือข่ายธรรมะ
ศูนย์รวมภาพ
สัญลักษณ์ไทย
สมาชิกธรรมะไทย
กวีธรรมะ
บอร์ดบอกบุญ
สถานปฏิบัติธรรม
สนทนาธรรม
ข่าวธรรมะ
ธรรมะกับเยาวชน
ธรรมะจากหลวงพ่อ
บทความธรรมะ
กรรม
 ทาน
พระไตรปิฏก
เสียงธรรม
วีดีโอธรรมะ
เพลงธรรมะ
ธรรมปฏิบัติ
 คลังแสงแห่งธรรม
 คลังหนังสือธรรมะ
 หลักธรรมนำสุขในยุค๒๐๐๐
 กรรมฐานประจำวันเกิด
 ศีล
 สมาธิ
 วิปัสสนา
พระพุทธศาสนา
พจนานุกรมพุทธศาสน์
หัวข้อธรรม
บทสวดมนต์
มิลินทปัญหา
พระพุทธศาสนาในไทย
ทำเนียบวัดไทย
ศาสนพิธี
อุปสมบทพิธี
วันสำคัญทางศาสนา
การเผยแผ่ศาสนา
 งานปริวาสกรรมทั่วประเทศ
พระพุทธเจ้า
พระพุทธประวัติ
ประวัติพระพุทธสาวก
ทศชาติชาดก
นิทานชาดก
 พุทธวจนในธรรมบท
มงคล ๓๘ ประการ
พุทธศาสนสุภาษิต
นิทานธรรมะบันเทิง
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
พระพุทธรูปปางต่างๆ
พระพุทธรูปสำคัญ
จีรัง กรุ๊ป
เพจธรรมะไทย
© ธรรมะไทย