บริษัทประทุมทอง(ประเทศไทย) จำกัด ศรัทธาจัดถวายพระพุทธรูปองค์ดำ นาลันทา

 haikiung    14 ธ.ค. 2557

บริษัทประทุมทอง(ประเทศไทย) จำกัด โดยคุณ ตฤณสิษฐ์ ธัญอิสราพัฒน์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ได้มีโครงการจัดสร้างถวายพระพุทธรูปองค์ดำ นาลันทาเป็นประจำทุกเดือน ตั้งแต่ปี พศ 2556 จนถึงปัจจุบันรวมทั้งสิ้น 21 องค์ ถวายแด่วัดต่างๆ ในประเทศไทย
สามารถชมภาพบรรยากาศการจัดถวายพระพุทธรูปองค์ดำ นาลันทา ถวายแด่วัดต่างๆ ในประเทศไทยได้ที่ http://pratumthongceramic.com/news-promotion.html

ที่มา : http://pratumthong.com/


 4,065 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย