อย่าประมาท

 muisun    24 ม.ค. 2558

ขอท่านทั้งหลาย *€*€*€ การปรุงแต่งสิ่งต่างๆ ■■■ มันต้องเเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดา #€#€#€ เราทั้งหลายอย่าอยู่ด้วยความประมาทเลย จงกำจัดชอบชังเฉย ¤¤¤ ออกจากความคิดเสียเถิด ☆♡☆♡☆♡ ในเมื่อโลกนี้เดือดร้อนเพราะความยืดถือ #€#€#€ ทำไมไม่ใส่ใจให้รู้ท้น ขยันระลีกรู้ดูให้ทันการจะคิดจะทำจะพูด 《☆《☆ ☆ เราจะได้ไม่หลงโง่ไปตลอดทุกๆชาติ ₩@₩@ รู้ให้ท้นจะหลับจะตื่นจะดีจะชั่ว ¤□¤□ □ รู้ให้ทันเกมชีวิต ⊙☆⊙☆☆ ทื่เราลิขิตชีวิตได้เอง 》♡》♡》♡พื่งตนพื่งธรรมได้อย่างฉลาด {>{>{{{>{> ไม่ถูกชอบชังเฉย #%$%$%$% หลอกรวงให้เสียเวลา @#@#@# จะได้อ่านตัวออกบอกตัวได้ ♡☆♡☆♡ใช้ตัวเป็นประโยชน์ *€*€*€*€ กับตนเองและผู้อื่น %€%€%€ จะได้ไม่อยู่รกโลก ☆♡☆♡ การเกิดขื้นของท่านผู้รู้ ☆>☆>☆>☆ ย่อมเป็นประโยชน์ *₭*₭*₭ ก้บชาวโลกอย่างนื้ แล .......? จะคิดดับๆ ⊙☆⊙☆⊙☆⊙รู้ให้ทันการหลับตื่น 《>《>《>ยืนเดินนั่งนอน #$## คู้เหยียดก้มเงย 》☆》☆》♡》♡ ปิดหูซ้ายขวาหลับตาสองข้างหุบปากเสียบ้างแล้วนั่งจะคิดดับๆ ☆♡☆♡☆★•••• • •°••   
 4,205 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย