สุดปลื้ม เปิดชมพระที่นั่งทรงธรรม ในรอบ 150 ปี วัดราชประดิษฐ์ฯ

 freshbuu    5 มิ.ย. 2558

พระที่นั่งทรงธรรม หรือ การเปรียญ ของวัดราชประดิษฐ์ฯ ถือเป็นอาคารคอนกรีตสูงชั้นเดียว ที่สถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างแบบไทยและแบบตะวันตกได้อย่างกลมกลืน ด้านล่างเป็นตึกแบบตะวันตกขนาดเล็ก เครื่องบนเป็นอาคารทรงโรงไม่มีมุขลด มุงกระเบื้องด้วยดินเผาสลับสีส้มเขียว แล้วปิดเครื่องมุงด้วยเครื่องลำยองแบบไทย หน้าบันไม้ตอนบนแกะสลักเป็นพระบรมราชสัญลักษณ์พระมหาพิชัยมงกุฎขนาบฉัตรประกอบอย่างงดงาม ตอนล่างเป็นรูปช้างเผือกทรงเครื่องเอี๊ยวศีรษะที่มีความสอดคล้องกับประวัติที่เคยกล่าวว่าพระที่นั่งทรงธรรมแต่เดิมเคยเป็นโรงช้างเผือก มีใบอะแคนธัสแบบตะวันตกต่างเรือนแก้วล้อมรอบกรอบ พื้นลายเป็นพุดตานใบเทศตามแบบพระราชนิยมที่สืบมาแต่รัชกาลที่ 3 ปิดทองประดับกระจก ส่วนภายในมีการตกแต่งด้วยศิลปะแบบตะวันตก ได้แก่ หน้าต่างโค้งแบบโค้งโรมัน เสาภายในมีบัวหัวเสาเป็นแบบศิลปะโครินเธียน เพดานตกแต่งด้วยไม้แกะลงรักปิดทองประดับกระจกสีต่างๆ อย่างประณีต เป็นลายเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ภายในพระที่นั่งทรงธรรมมีธรรมาสน์บุษบกหลังคาซุ้มยอดมงกุฎประดับดอกไม้ โดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเป็นที่สำหรับบำเพ็ญศีลภาวนาของเจ้านายฝ่ายใน
วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม มีการจัดงานฉลองครบรอบ 150 ปี ในวันที่ 7-14 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ซึ่งภายในงานจะเปิดโอกาสพิเศษให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมพระที่นั่งทรงธรรม ที่เป็นจุดเด่นของวัด นอกจากนี้ ภายในงานมีกิจกรรม อาทิ นิทรรศการเฉลิมราชประดิษฐสถิต 150 ปี ลานเวทีมหรสพ ซุ้มทำบุญไหกระเทียม ซุ้มถวายประทีป เป็นต้น
   
 4,215 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย