อยากทราบเกี่ยวกับศีลข้อที่ 1 ค่ะ

     

ศีลข้อที่ 1 นั้น เว้นจากการฆ่าสัตว์ด้วยตนเองและไม่ใช่ให้ผู้อื่นฆ่า แล้วที่เราทานเนื้อสัตว์ทุกวันนี้ถือว่าผิดศีลด้วยหรือไม่คะ เราไม่ได้ฆ่าแต่เราก้อบริโภคทำให้มีการฆ่าสัตว์อยู่เรื่อยๆ ค่ะ
ถ้ามีอาหารให้เลือกกิน ก็เลือกที่ไม่มีเนื้อสัตว์เถิดครับ เวลากลืนลงคอจะได้ไม่เห็นภาพโรงฆ่าสัตว์ พอดีบ้านอยู่ใกล้โรงฆ่าสัตว์อ่ะครับ


ไม่ดูไม่รู้ไม่เห็นไม่บาปฮับ
บาปอยู่ที่ใจ


พระพุทธเจ้ากล่าวว่า หากเราจ้างฆ่าจึงถือว่าบาป หากกินแล้วใจไม่บริสุทธิ์ก็อย่ากินเลยค่ะ ปฏิบัติที่ตัวเอง ไม่ยึดติดในบุญหรือในบาป ทำวันนี้ให้ดีที่สุดค่ะ


หากการทานเนื้อสัตว์แล้วผิดศีล พระพุทธองค์ก็คงทรงไม่อนุญาตให้ทานกันแล้วหล่ะ


ขอนำคำสอน ของ ท่านผู้รู้มา แสดง ความ เห็น ครับ..ท่าน ผู้รู้กล่าว ว่า ศีลทุกข้อ อยู่ ตัวเจตนา ครับ..จิต ย่อม รู้ อยู่ครับ ว่ามี เจตนา หรือไม่ กับ สิ่งนั้น..ถ้า ท่าน ซื้อมา กินเพื่อคิดว่า นี่คือ อาหาร..ก็ไม่ผิดครับ เพราะ ไม่มี เจตนา ไปฆ่า หรือส่งเสริม สนับสนุน รู้เห็นในการ ฆ่า แล้ว เอามากินเอง ...ครับ


 4,162 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย