ร่วมบุญสร้างช่อฟ้าอุโบสถ

 ผู้เห็นภัยในวัฏสงสาร    7 พ.ค. 2564

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมบุญสร้างช่อฟ้าอุโบสถสำนักปฏิบัติธรรมมงคลธรรมช่อฟ้ารูปหงษ์ 4 ตัวๆละ 24,000 บาท ร่วมทำบุญบริจาคผ่านธนาคารกรุงไทย 312 008 7874 พระพุทธมนต์ สุธมฺโมโทร.065-165-6564
ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมบุญสร้างช่อฟ้าอุโบสถสำนักปฏิบัติธรรมมงคลธรรมช่อฟ้ารูปหงษ์ 4 ตัวๆละ 24,000 บาท ร่วมทำบุญบริจาคผ่านธนาคารกรุงไทย 312 008 7874 พระพุทธมนต์ สุธมฺโมโทร.065-165-6564


 4,160 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย