ร่วมบุญสร้างห้องน้ำ

 Phutthamon    26 ม.ค. 2565

ขอเชิญชวนพุทธบริษัทร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างห้องน้ำสำนักปฏิบัติธรรมมงคลธรรมจำนวน 2 ห้องเพื่อให้เป็นที่ปลดทุกข์บรรเทาทุกข์สำหรับแม่ชีและฆราวาสญาติโยมทั่วไปร่วมทำบุญเป็นปัจจัยโดยโอนผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย 312 008 7874 พระพุทธมนต์ สุธมฺโมโทร.065-165-6564 .... 095-249-2416 ถ้าทำบุญช้าไปใจจะยินดีในบาป
 4,164 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย