บวชพระ ฟรี 2567 นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ไม่เสียค่าใช้จ่าย สายปฏิบัติ กรรมฐาน พระป่า สายหลวงปู่มั่น เน้นปฏิบัติภาวนา

 brightpong    4 ก.พ. 2567

✅ โครงการบวชวัดป่า ประจำปี 2567 เปิดรับสมัครผู้มีความตั้งใจจริง บวชพระ ฟรี! ไม่เสียค่าใช้จ่าย สืบสานปณิธานพระป่ากรรมฐาน
🔰โครงการบวชวัดป่า ๑ พรรษา ๑ จีวรกาล บวชพระปฏิบัติธรรม ตามแนวทางปฏิปทาของพระธุดงคกรรมฐาน สายท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ

เหมาะสำหรับผู้ตั้งใจปฏิบัติ ในทุกคืนวันพระมีการปฏิบัติภาวนาตลอดราตรี

ระหว่างวันที่ ๒๙ มิถุนายน - ๑๖ พฤศจิกายน ๖๗
รวมระยะเวลา ๑๔๐ วัน หนึ่งพรรษาหนึ่งจีวรกาล

ณ วัดแสงธรรมวังเขาเขียว
ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

ได้รับความเมตตาจาก
พระอาจารย์โสภา สมโณ ประธานสงฆ์
ให้การอบรมสั่งสอนพระในโครงการ

จัดโครงการบวชวัดป่า โดย
กลุ่มนิสิตเก่า พุทธธรรมกรรมฐาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
_______________________
🔰 บวชฟรี! ไม่เสียค่าใช้จ่าย ขอให้เป็นผู้ที่มีความตั้งใจจริง บวชพระ เพื่อปฏิบัติธรรมขัดเกลาจิตใจของตน

✅คุณสมบัติผู้สมัครบวชพระ
๑. มีความตั้งใจจริง อายุตั้งแต่ ๒๐ ปีขึ้นไป
๒. อยู่วัดได้ตั้งแต่ ๒๙ มิถุนายน - ๑๖ พฤศจิกายน ๖๗ (ข้าราชการอนุโลมตามเวลาการลาบวชแต่ต้องไม่ต่ำกว่า ๑ พรรษา, นิสิตนักศึกษาตามระยะเวลาปิดเทอม)
๓. ไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามของการบวช
๔. ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบของโครงการทุกข้อ

✅กำหนดการบวชพระ
๒๙ มิ.ย. ๖๗ เข้าวัดอยู่ผ้าขาว
๑๓ ก.ค. ๖๗ พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่
๑๔ ก.ค.- ๑๖ พ.ย. ๖๗ อยู่วัดปฏิบัติธรรม เป็นระยะเวลาหนึ่งพรรษาหนึ่งจีวรกาล รวมตลอดโครงการ ๑๔๐ วัน
๑๖ พ.ย. ๖๗ วันลาสิกขา (ท่านใดประสงค์บวชต่อ ไม่บังคับสึก)

📙 รายละเอียดเพิ่มเติมบวชพระ
เว็บไซต์ www.buatwatpa.com
_______________________
📣 ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพบวชพระและบวชแม่ชีทุกรูปในโครงการ(เจ้าภาพร่วม) สามารถร่วมทำบุญได้ตามกำลังศรัทธา ที่

📂ธนาคารกสิกรไทย
เลขที่บัญชี 091-8-70403-5
ชื่อบัญชี โครงการบวชวัดป่า 1 พรรษา 1 จีวรกาล โดยนายฐิติพงศ์ ทองศรี

***บัญชีนี้เปิดโดยตัวแทนฝ่ายบัญชีของโครงการบวชวัดป่า สำหรับร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพบวชพระและบวชแม่ชีในโครงการฯ เงินทุกบาททุกสตางค์ที่เข้าบัญชีจะถือว่าเป็นเงินทำบุญโครงการบวชวัดป่าทั้งหมด โดยเงินคงเหลือหลังจบระยะเวลาโครงการจะถวายให้ทางวัดทั้งหมดทั้งสิ้น และการเปิดบัญชีครั้งนี้มิใช่เป็นการเรี่ยไรจากทางวัดแต่อย่างใด***

ขออนุโมทนาบุญกับผู้สมัครบวชและผู้ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพมา ณ ที่นี้ กราบ สาธุ สาธุ สาธุ🙏
_______________________
☎️ ติดต่อสอบถาม
ไลน์โครงการบวช ID LINE : @buat (คลิก https://page.line.me/buat )
คุณพงษ์ : 093-639-5293
เว็บไซต์โครงการ : www.buatwatpa.com   


ที่มา : https://buatwatpa.com/


 326 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย