อยากทราบ ถ้าเราพบคนที่สติได้ขาดหายไปบางส่วน เช่นคนที่ติดเหล้าจนต้องนอนข้างถนน ดูแล้วเป็นที่น่าเวทนาเ

 malaree    

ดิฉันได้พบเห็นคนที่ติดเหล้าแล้วต้องนอนข้างถนน มากมาย ทั้งผู้ญิงและผู้ชาย ส่วนมากเป็นฝรั่งก็มี

คนไทยก็มาก เขากินและนอนริมฟุตบาท และไม่ได้อาบน้ำเป็นเดือน หลายวันผ่าน ดิฉันก็เห็นเหมือนเดิม

ดิฉันอยากช่วย ดิฉันควรทำอย่างไร หรือแจ้งไปที่หน่วยงานของรัฐที่ไหนดีคะ
ถ้าเราได้มีโอกาส ได้ช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อย ให้กับใครก็ได้ที่เราแม้ไม่ได้
รู้จักเขาก็ตาม ก็ถือเป็นความดี และเป็นกุศล และดิฉันอยากได้มีโอกาสแบบนี้เกิดขึ้น
บ่อย ๆ โอกาสที่เราได้ทำสิ่งที่ดี ๆ ให้กับเพื่อนมนุษย์และสัตว์โลกร่วมกัน


ขอบคุณมากค่ะ สำหรับคำแนะนำ

แต่เขาเป็นฝรั่งที่นอนข้างถนน เป็นนักท่องเที่ยว ที่เงินหมด และไม่มีใครกล้าพูดคุยด้วย
เพราะตัวเขาสกปรกมาก เหมือนไม่ได้อาบน้ำมาเป็นเวลานาน เป็นเดือน

แม้ดิฉันเองก็ไม่กล้าเข้าไปพูดคุย แม้จะพูดภาษาอังกฤษเป็น ทำไงดีละค่ะ

สงสารเขาจัง โดยเฉพาะตอนมีฝนตกหนักอย่างนี้


...คนบ้า คนเมา พึงหลีกเลี่ยงอย่าใกล้ชิด
...คนเหล่านั้นสกปรกและอาจบ้าอาจเมา
...ถ้าคุณมีหนี้กรรม คุณอาจมีภัยที่ไม่คาดคิด

สัตว์ทั้งหลาย...
มีกรรมเป็นของตนเอง มีกรรมเป็นกำเนิด มีกรรมเป็นพวกพ้องเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นที่อาศัย
รับมรดกหรือผลแห่งกรรมนั้น ทำกรรมใดไว้ย่อมได้รับผลอันนั้น ไม่ว่าดีว่าชั่ว จักต้องได้ผลแห่งกรรมนั้นแน่นอน
กรรมในอดีตจัดสรรเสร็จสรรพให้สัตว์ทั้งหลายจุติ (ตาย) และไปอุบัติ (เกิด) ในสภาพเลว สภาพประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ได้ดี ตกยาก

...จงตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทและทันเกมกรรม ( จิตอ่อนไหวใจขี้สงสาร )
 4,065 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย