"ทำไมต้องเชื่อพระพุทธเจ้า"

 ช่าง พอ MBK    

ข้าพเจ้ามีเพียงเจตนาดีที่จะรวบรวมคำตอบดีๆของทุกท่าน
ตั้งใจทำเป็นรูปเล่ม พิมพ์แจก เพื่อเป็นการส่งเสิรมศัทรธาแก่ผู้ที่ยังมีศัทรธาน้อย
ถ้าเห็นว่าไม่เหมาะสมสามารถลบกระทู้ได้ครับ
   
ถ้าได้ศึกษาธรรมของพระพุทธองค์ จะเห็นว่าทุกหมวดทุกข้อ ล้วนเป็นไปเพื่อความสงบสุข ไม่มีข้อไหนยุให้เกิดการแตกแยก โดยที่ท่านไม่ได้หวังสิ่งใดตอบแทน หลักธรรมที่เป็นจริงที่คงอยู่ได้มาหลายพันปี แบบนี้ควรเชื่อไหมครับ
ส่วนธรรมที่เป็นส่วนของการปฎิบัติ ท่านก็ไม่ได้ให้เชื่อในทันที ให้ปฎิบัติดูก่อน แบบนี้คุณจะไม่ลองปฎิบัติก่อนแล้วค่อยมาถามเหรอครับ


• เสียงสวด ชยันโต 9 จบ - สมเด็จพระญาณสังวร

• ปุจฉา-วิสัชนา : ศิษย์ ถาม - พระอาจารย์สุรศักด์ เขมรังสี ตอบ

• เสียงสวด พระปริตร - สมเด็จพระญาณสังวร

• ความเข้าใจผิด

• ฮูลาฮูปเครื่องออกกายรักษาระยะห่างทางสังคม

• ปฏิบัติธรรมในกาลวิสาขบูชา (๑๙-๒๓ พ.ค. ๒๕๖๗)

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย