ขอเชิญศึกษาพระอภิธรรม,บาลีและการปฏิบัติวิปัสสนาของมูลนิธิแนบมหานีรานนท์ ปี*2555*

 yajai    9 ก.พ. 2555

ขอเรียนเชิญศึกษาพระอภิธรรมและบาลีที่วัดสามพระยาวรวิหาร ณ ตึกสุหัทรังสรรค์ชั้น 1
และการฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่มูลนิธิแนบมหานีรานนท์ ถนนพุทธมณฑล สาย 5 จ.นครปฐม
โดยมูลนิธิแนบมหานีรานนท์
ทางมูลนิธิแนบมหานีรานนท์มีการจัดเรียนการสอนพระอภิธรรม, บาลีและการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

1.จัดการเรียนการสอนพระอภิธรรม และการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ให้แก่พระภิกษุ สามเณร และแม่ชี ซึ่งเปิดรับจากจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ หลักสูตรประจำ 2 ปี รับจำนวนไม่เกิน 40 ท่าน ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ
* ปี 2555 เปิดรับสมัครเดือนมีนาคม - เมษายน *

ผู้สนใจสมัครได้ที่ มูลนิธิแนบมหานีรานนท์
84/1 หมู่ 2 ถนนพุทธมณฑล สาย 5
ต.บางระทึก อ.สามพราน
จ.นครปฐม 73210
===> ติดต่อสอบถามโทรศัพท์ 02-889-4417, 02-482-1044
เวลาที่สามารถติดต่อได้ 8.00 น. - 17.00 น. ทุกวัน


-------------------------------------------------------------------

2. การจัดเรียนการสอนพระอภิธรรม, บาลีและการปฏิบัติวิปัสสนาให้แก่ประชาชนทั่วไป 3 แห่ง คือ

2.1 วัดสามพระยาวรวิหาร ณ ตึกสุหัทรังสรรค์ ชั้น1 เป็นประจำทุกวันจันทร์-วันศุกร์
ตั้งแต่เวลา 9.00 – 14.30 น. วันเสาร์และอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 8.30-15.30 น.
ติดต่อสอบถาม 02-6289328

2.2 วัดธาตุทอง สุขุมวิท เขตวัฒนา ที่วิหารลิมปาภรณ์ ทุกวันอาทิตย์ เวลา 8.30 – 13.30 น.

2.3 สำนักวิปัสสนามูลนิธิแนบมหานีรานนท์ ถนนพุทธมณฑล สาย 5 จ. นครปฐม

* ปี 2555 เปิดรับสมัครอบรมวิปัสสนากรรมฐาน *

กำหนดการอบรมวิปัสสนามีดังนี้ค่ะ

1. วันที่ 19 - 26 มี.ค. 2555

2. วันที่ 9 - 16 เม.ย. 2555

3. วันที่ 7 - 14 พ.ค. 2555

4. วันที่ 11 - 18 มิ.ย. 2555

5. วันที่ 9 - 16 ก.ค. 2555

6. วันที่ 13 - 20 ส.ค. 2555

7. วันที่ 10 - 17 ก.ย. 2555

8. วันที่ 1 - 8 ต.ค. 2555

9. วันที่ 12 - 19 พ.ย. 2555

10. วันที่ 3 - 10 ธ.ค. 2555


ท่านผู้ใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามโทรศัพท์ 02-889-4417, 02-482-1044
เวลาติดต่อ 8.00 น. - 17.00 น. ทุกวัน

************************************************************************
ข้อมูลเพิ่มเติมเว็บ http://www.dhamaforlife.com/audio/vannasit/nap.htm
ทางสำนักวิปัสสนามูลนิธิแนบมหานีรานนท์ ถนนพุทธมณฑล สาย 5
มีสอนพระอภิธรรมมัตถสังคหะ
ทุกวันอาทิตย์
เวลาเรียน 13.30 น. - 16.00 น.

ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  3,508 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย