บุญสร้างหนังสือสวดมนต์

 dham    17 ต.ค. 2553

ขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญสร้างหนังสือสวดมนต์สำหรับให้เด็กนักเรียนและญาติโยมที่มาร่วมกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ที่วัด เล่มละ ๓๕ บาท ท่านสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพื่อสร้างบุญในครั้งนี้ได้ที่ พระครูวรสุตเขต เจ้าอาวาสวัดสันทราย หมู่ ๑๒ ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๒๐ โทร. ๐๘๙-๘๕๒๓๔๙๘ e-mail:prasert372@hotmail.com
  3,498 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย