((บุญมหามงคล)) ...ทำบุญเเรกเริ่มต้นปีใหม่ #ขอเชิญทำบุญสร้างฐานพระประธาน รับประธานสร้าง39เจ้าภาพ (จองกองล่ะ5,000บาท) หรือตามกำลังทรัพย์ สอบถาม โทร/ไลน์ 0822205051

 ตะวันธรรม    28 ธ.ค. 2563

((บุญมหามงคล)) ...ทำบุญเเรกเริ่มต้นปีใหม่
#ขอเชิญทำบุญสร้างฐานพระประธาน
รับประธานสร้าง39เจ้าภาพ
(จองกองล่ะ5,000บาท) หรือตามกำลังทรัพย์
สอบถาม โทร/ไลน์ 0822205051

**สร้างสิ่งเป็นศิริมงคลเริ่มต้นปีใหม่**
เพื่อความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตธุรกิจการงาน
"ติดชื่อให้เจ้าภาพ1กองต่อ1ชื่อ"
(สลักชื่อที่หินอ่อนใต้ฐานพระ)
พิธีวางศิลาฤกธิ์สร้างฐานพระประธาน
วันอาทิตย์ ที่3 มกราคม 2564

#สร้างฐานพระที่ ห้องกรรมฐาน(บนเขา)
สำนักวิปัสสนากรรมฐาน
สวนป่าพุทธภาวนา อ.บ่อไร่ จ.ตราด

เพิ่มพลังบุญ เพิ่มพลังจิตดี เพิ่มพลังความสุขชีวิต
ร่วมสร้างฐานพระประธาน
ฐานแห่งพุทธบูชา
ฐานแห่งพระผู้เป็นที่พึ่งสูงสุด
ฐานแห่งพลังศรัทธาพลังใจ
ฐานแห่งความสำเร็จสามัคคี
ฐานแห่งกุศลความสุขชีวิต
ฐานแห่งวาสนาบารมีแห่งการเข้าถึงธรรม

เนื่องจากทางสวนป่าพุทธภาวนา
สร้างห้องกรรมฐานเพื่องรองรับ
โครงการอุปสมบทนาคหมู่พระธุดงค์กรรมฐาน
ซึ่งมีพระบวชใหม่มาใช้ฝึกกรรมฐานตลอดปี
แต่ขาดฐานพระประธาน เพื่อรองรับพระประธาน
จึงสร้างฐานพระขึ้นในขณะนี้

#ผลอานิสงส์
1.เป็นผู้สั่งสมอำนาจวาสนาดี
2.เป็นผู้มีกำลังใจตั้งมั่นให้เกิดควาสำเร็จได้
3.ผลบุญย่อมส่งความสุขในบุญได้เสมอ
4.สุขภาพใจสุขภาพกายดี

#สามารถร่วมเป็นเจ้าภาพ ดังนี้
1.จองเป็นเจ้าภาพ 39 ประธาน สร้างฐานพระ
จองกองล่ะ5,000บาท
(สลักชื่อ1กอง1ชื่อ ที่หินอ่อนใต้ฐานพระ)

2.ทำบุญตามกำลังศรัทธา
3.จองเจ้าภาพฐานพระประธานหลัก1ฐาน
งบประมาณ200,000บาท
4.จองเจ้าภาพสร้างฐานพระโมคคัลลาน่ะ35,000บาท
5.จองเจ้าภาพสร้างฐานพระสารีบุตร35,000บาท
หมายเหตุ..สลักชื่อเจ้าภาพหินอ่อนใต้ฐานพระ

#กำหนดงานวางศิลาฤกธิ์สร้างฐานพระประธาน
วันอาทิตย์ ที่ 3มกราคม2564

#ตารางเวลา
เวลา07.30น. พิธีบวงสรวง
เวลา 08.30น. พิธีถวายภัตตาหาร
เวลา 09.30น. พิธีงานศิลาฤกธิ์สร้างฐานพระ
(เจ้าภาพสามารถร่วมพิธีอธิฐานวางศิลาฤกธิ์ได้)
เวลา 09.50น. รับพรฉลองปีใหม่/รับของที่ระลึก
เสร็จพิธี

#ลักษณะฐานพระ
สร้างด้วยโครงสร้างปูน
ปูด้วยหินอ่อน

สร้างฐานพระประธาน
ขนาด กว้าง3เมตร ยาว5เมตร

รองรับพระประธานหน้าตัก108นิ้ว
เนื้อทองสัมฤทธิ์

#ระเบียบการเข้าร่วมงาน
1.จะเข้าร่วมพิธีแจ้งลงทะเบียน
รับผู้ร่วมงานแค่60 ท่าน เท่านั้น
2.มีอุปกรณ์ป้องกันตัวเอง(หน้ากากอานามัย)
3.ไม่รับผู้ที่มาจากสถานที่เสี่ยงติดโรค
4.เว้นระยะห่างบุคคล

#ทำบุญ
กสิกร. 153-241-4659 พระศุภชัย

#สอบถาม/แจ้งชื่อเจ้าภาพ
โทร/ไลน์0822205051

ขอเชิญร่วมบุญโดยพร้อมเพรียงกัน
เพื่อให้ปีใหม่นี้. เป็นปีแห่งมหามงคล
ปีแห่งความสุขความเจริญ

รายชื่อเจ้าภาพ 39ท่าน ดังนี้

สร้างฐานพระประธาน(หินอ่อน)
ที่ห้องกรรมฐาน(บนยอดเขา)
สวนป่าพุทธภาวนา อ.บ่อไร่จ.ตราด
ทำบุญมหามงคลแรก..เริ่มต้นปีใหม่
รับความมั่นคงถาวรในชีวิตการงาน

ฐานแห่งความดี
ฐานแห่งความสำเร็จ
ทำบุญต้นปีมงคลแก่ชีวิตการงาน

พิธีวางศิลาฤกษ์ เริ่มต้นปีใหม่
วันอาทิตย์ที่3 มกราคม2564

ประธานสร้างฐานพระ
จำนวน39เจ้าภาพ
(กองล่ะ5,000บาท) ดังนี้
1.นพ.ณัฐกร พุทธิอังกูร
2. คุณกันตพงศ์ จันทร์ประเสริฐ
3. คุณสมพล จันทร์ประเสริฐ
4.นาย กฤษนิพัทธ์ โรจน์ณัฐกุล
5.คุณวิลัยพร เกล็ดนิ่ม
6.คุณพิมพ์พรรณ วาทยานนท์
7.นางเสียมเอ็ง วัฒนกิจรุ่งโรจน์
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17-39.

รายชื่อประธานสลักชื่อ
แผ่นหินอ่อน
ใต้ฐานพระประธาน
(รายชื่อตกหล่นแจ้ง)

บัญชีทำบุญ
กสิกร153-241-4659
พระศุภชัย
สามารถร่วมบุญตามกำลังศรัทธาได้

วันงานเจ้าหน้าที่จะตอก
ไม้มงคล
เจ้าภาพทุกท่านที่แท่น
วางศิลาฤกษ์

สร้างศิริมงคล เริ่มต้นปีใหม่

แจ้งรายชื่อเจ้าภาพ
โทร/ไลน์ 0822205051 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
((บุญมหามงคล)) ...ทำบุญเเรกเริ่มต้นปีใหม่
#ขอเชิญทำบุญสร้างฐานพระประธาน
รับประธานสร้าง39เจ้าภาพ
(จองกองล่ะ5,000บาท) หรือตามกำลังทรัพย์
สอบถาม โทร/ไลน์ 0822205051

**สร้างสิ่งเป็นศิริมงคลเริ่มต้นปีใหม่**
เพื่อความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตธุรกิจการงาน
"ติดชื่อให้เจ้าภาพ1กองต่อ1ชื่อ"
(สลักชื่อที่หินอ่อนใต้ฐานพระ)
พิธีวางศิลาฤกธิ์สร้างฐานพระประธาน
วันอาทิตย์ ที่3 มกราคม 2564

#สร้างฐานพระที่ ห้องกรรมฐาน(บนเขา)
สำนักวิปัสสนากรรมฐาน
สวนป่าพุทธภาวนา อ.บ่อไร่ จ.ตราด


• แจกฟรี! ดีวีดีมหกรรมเทศนาธรรม “มีเทศน์ มีทอล์ค” เพื่อร่วมเผยแพร่ธรรมะ

• ต้นไม้ที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ๒๙ พระองค์

• ดนตรีบำบัดหัวใจและหลอดเลือด 🌿 ดนตรีที่สงบ ฟื้นฟูระบบประสาท ทำให้ผ่อนคลาย

• พุทธคุณ ๙ ประการ

• หลักธรรม ๓ เรื่องที่มีประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันมาก

• "อภัยทาน การให้อภัยคืออย่างไร" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย