อยากถวายพระแก้วมรกต (สูงประมาณ 80 เวนติเมตร) เพื่อประดิษฐานในพระอุโบสถ

 phurit    5 พ.ค. 2555

มีความตั้งใจจะสร้างถวาย วัดที่ต้องการให้ตั้งในโบสถ์ หรือในศาลาปฏิบัติธรรม หรือวิหาร เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ช่วยแนะนำวัดที่อยู่แถวๆกรุงเทพ และปริมณฑล หน่อยครับ
ขออนุโมทนาครับ ขอแนะนำวัดอโศการาม สมุทรปราการครับ เพราะวัดแห่งนี้
มีพุทธศาสนิกชนเดินทางมาสักการะบูชาพระเจดีย์,พระพุทธรูป อีกทั้งเดินทางมา
ปฏิบัติธรรมไม่ขาดสาย สถานที่แห่งนี้เมื่อครั้งในอดีตสมัยที่หลวงพ่อลี ธัมมธโร
ยังมีชีวิตอยู่ ท่านมีความเลื่อมใสศรัทธาในองค์พระแก้วมรกตมาก ได้เคยนำพาศิษยานุศิษย์ไปทอดผ้าป่าถวายองค์พระแก้วมรกตที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
เมื่อครั้งฉลอง ๒๕ ศตวรรษมาแล้ว


ขอบพระคุณมากๆเลยครับ จะลองติดต่อไปที่วัดโดยเร็วครับ


  3,404 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย