อยากถวายพระแก้วมรกต (สูงประมาณ 80 เวนติเมตร) เพื่อประดิษฐานในพระอุโบสถ

 phurit    5 พ.ค. 2555

มีความตั้งใจจะสร้างถวาย วัดที่ต้องการให้ตั้งในโบสถ์ หรือในศาลาปฏิบัติธรรม หรือวิหาร เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ช่วยแนะนำวัดที่อยู่แถวๆกรุงเทพ และปริมณฑล หน่อยครับ https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
ขออนุโมทนาครับ ขอแนะนำวัดอโศการาม สมุทรปราการครับ เพราะวัดแห่งนี้
มีพุทธศาสนิกชนเดินทางมาสักการะบูชาพระเจดีย์,พระพุทธรูป อีกทั้งเดินทางมา
ปฏิบัติธรรมไม่ขาดสาย สถานที่แห่งนี้เมื่อครั้งในอดีตสมัยที่หลวงพ่อลี ธัมมธโร
ยังมีชีวิตอยู่ ท่านมีความเลื่อมใสศรัทธาในองค์พระแก้วมรกตมาก ได้เคยนำพาศิษยานุศิษย์ไปทอดผ้าป่าถวายองค์พระแก้วมรกตที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
เมื่อครั้งฉลอง ๒๕ ศตวรรษมาแล้ว


• เผชิญความตายด้วยใจสงบ

• ขอเชิญทุกท่านเข้าพรรษาทำบุญให้กับตัวเองทุกวัน

• “มมร. เชิญร่วมกิจกรรมในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2562”

• สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร (2331 - 2415)

• อริยสัจ 4

• "ภาวนาเป็นหลักของใจ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย