ขอความร่วมเป็นเจ้าภาพเราต้องการบาตรและผ้าไตรเพื่อบรรพชาสามเณรจำนวน ๖๓ รูป ทีอินเดิย

 Indra556  

นักศึกษาภาควิชาภาษาบาลี มหาวิทยาลัยมุมไบ ขอเรียนเชิญท่านผู้มีบุญ ร่วมเป็นเจ้าภาพ โครงการบรรพชาสามเณรชาวอินเดียจำนวน 63 รูป เนื่องในวาระโอกาส ในสัปดาห์วันวิสาขบูชา เฉลิมฉลองวันประสูติขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 2562 ปี ระหว่างวันที่ 11 – 26 พฤษภาคม 2562
ขอความร่วมเป็นเจ้าภาพเราต้องการบาตรและผ้าไตรเพื่อบรรพชาสามเณรจำนวน ๖๓ รูป
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ
เจ้าภาพผ้าไตร ไตรละ ๕๐๐ บาท
เจ้าภาพบาตร ใบละ ๑๐๐๐ บาท
เจ้าภาพบรรพชาสามาเณร ทำกำลังศรัทธา
เจ้าภาพภัตตาหารเช้า,เพล,น้ำปานะและทุนการศึกษา ทำกำลังศรัทธา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่อินเดิย
Ven. Budhimitra Bhikkhu เบอร์ ติดต่อ 91-6290317461
Dr. Yojana Bhagat เบอร์อินเดิย 91-9821771604
Email : samanera63@gmail.com
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ประเทศไทย พระอินทราโชติ เบอร์ ติดต่อ 0635386221
ไลน์:0635386221
สามารถร่วมบุญได้ที่
ธนาคารกรุงเทพ
พระ MR INDRA JOTI
938-0-27295-6


• ขั้นตอนการปฏิบัติ พระธรรมเทศนาโดย หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี วัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา

• ม้าขาเป๋ (คิริทัตตชาดก)

• ทรงเปิดโลกเสด็จลีลาลงจากดาวดึงส์สวรรค์

• เร่งด่วน เจ้าภาพถวายถังเก็บน้ำอุปโภคบริโภควัดแทนใบเดิม

• ปฏิบัติธรรมในกาลวิสาขบูชา (๑๙-๒๓ พ.ค. ๒๕๖๗)
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย