โครงการมหาบุญกุศลพลิกชีวิตครั้งที่ 2 สร้างบุญหนุนชีวิตให้เจริญในชาตินี้ครบทั้ง 3 ทานสำคัญ วัตถุทาน ธรรมทาน และอภัยทาน 1.พิมพ์หนังสือธรรมทาน 2.สร้างสถานปฏิบัติธรรมภูริวัฒนโณ จ.เชียงใหม่ 3.ไถ่ชีวิตโคกระบือและสงเคราะห์สัตว์ ที่วัดศรีโสดา จ.เชียงใ

 mod ARISA    6 มี.ค. 2555

โครงการมหาบุญกุศลพลิกชีวิตครั้งที่ 2

ธ.ธรรมรักษ์ ขออาสานำบุญสร้างมหาทานยิ่งใหญ่ครั้งที่ของปี 2555 เพิ่มสร้างบุญหนุนชีวิตให้เจริญในชาตินี้ครบทั้ง 3 ทานสำคัญ วัตถุทาน ธรรมทาน และอภัยทาน ตามหลักวิชาศักดิ์สิทธิ์ของโบราณจารย์ โดยขอประกาศเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างมหาทานด้วยกองบุญ 14 บาท โดยจะนำไปจัดทำสร้างบุญใหญ่ดังนี้


หนึ่ง ร่วมเป็นเจ้าภาพพิมพ์หนังสือธรรมทาน ” ปาฎิหาริย์วิชาศักดิ์สิทธิ์พลิกชีวิตให้ดี สุข รวย ฉบับธรรมทาน” ร่วมเป็นเจ้าภาพพิมพ์เล่มละ 10 บาท

***อานิสงส์การให้ธรรมทานนั้น บุญจะดลบันดาลให้ในชาตินี้เป็นผู้มีลาภ ยศ สรรเสริญ จะบังเกิดเป็นกุศลจิตแก่ทุกคนที่ได้พบเห็น เป็นเนื้อนาบุญอย่างเอนกทุกชาติของผู้สร้างที่เกิด จะได้พบและฟังธรรมจากพระอริยเจ้าปัญญาในธรรม เจ้ากรรมนายเวรร่วมยินดีในบุญ และได้รับบุญกุศลพร้อมให้อโหสิกรรมทุกกรรม

สอง เงิน 2 บาทของท่านจะไปสร้างวัตถุทาน โดยการบริจาคร่วมเป็นเจ้าภาพในการสร้างสถานปฏิบัติธรรมภูริวัฒนโณ จ.เชียงใหม่ โดยการนำของพระอาจารย์ภาสกร ภาวิไล พระอาจารย์ที่เป็นที่เคารพยิ่งของธ.ธรรมรักษ์ในชาตินี้ เพื่อใช้เป็นสถานที่อบรมผู้ที่มาปฏิบัติโดยไม่เสียค่าใช่จ่ายแม้แต่บาทเดียวรวมถึงค่าอาหารระหว่างมาปฏิบัติธรรม

***อานิสงส์แห่งบุญนี้ จะทำให้ท่านพบแต่ความร่ำรวย มีเงินทองไม่ขาดมือ พบแต่ความสุขเจริญในชาตินี้ และเป็นเสบียงบุญในชาติภพต่อไป มีแต่คนรักใคร่บริวารมากมาย

สาม เงินที่เหลืออีก 2 บาท ของท่านเพื่อนำไปใช้ไถ่ชีวิตโคกระบือ และสงเคราะห์สัตว์ ที่วัดศรีโสดา จ.เชียงใหม่ วัดที่ครูบาเจ้าศรีวิชัย ครูบาอาจารย์สูงสุดของธ.ธรรมรักษ์ ที่ได้มาปฏิสังขรณ์เป็นวัดแรกในการสร้างถนนขึ้นพระธาตุดอยสุเทพเมื่อเกือบ 80 ปีก่อน

***อานิสงส์ของบุญกุศลนี้ จะดลบันดาลให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรง แม้ยามมีภัยจะมีคนมาช่วยเหลือทันเวลา กรรมหนักหรือวิกฤตในชีวิตจะคลายตัวลงหรือหมดสิ้นไปอย่างรวดเร็ว โรคเวรโรคกรรมจะยุติลง

ข้อตกลงกันในการร่วมสร้างบุญ

ท่านเจ้าที่เป็นเจ้าภาพพิมพ์ไม่ว่าจะ 1 เล่ม 100 เล่ม 1,000 เล่ม จะไม่มีการให้โอนเงินมาก่อนโดยการแสดงรายชื่ออย่างชัดเจนต่อสาธารณชนบนเว็บไซต์ www.torthammarak.com นี้ เมื่อครบจำนวน 5,000 เล่มต่อการพิมพ์ 1 ครั้งแล้ว จะแจ้งกลับไปตามที่ท่านให้ที่ติดต่อเอาไว้ เพื่อให้โอนเงินมาพร้อมค่าจัดส่งที่จะคิดตามน้ำหนักของไปรษณีย์ ไม่รับการโอนเงินล่วงหน้าแต่ประการใดไม่ต้องส่งมาท่านต้องการหนังสือกี่เล่มให้เอา 14 บาทคูณด้วยจำนวนเล่ม เช่น 1 เล่ม 14 บาท 10 เล่มเท่ากับ 140 บาท 100 เล่มเท่ากับ 140 บาท

-ท่านจะได้รับหนังสือตามจำนวนที่ท่านเป็นเจ้าภาพตามที่อยู่ที่ระบุเอาไว้ หรือต้องการจะให้ส่งไปที่ใดให้ระบุอย่างชัดเจนจะนำส่งให้ตามที่ต้องการและการไปบริจาคเงินนั้นจะบริจาคในนามของท่านทั้งการสร้างวัตถุทานและสงเคราะห์สัตว์และจะแสดงใบอนุโมทนาบัตรในเว็บไซต์ www.torthammarak.com

*** ท่านใดที่จะร่วมสร้างกุศลนี้หรือต้องการหนังสือเล่มนี้เพื่อใช้ในโอกาสพิเศษจำนวนมาก ติดต่อเจ้าหน้าที่ประสานงานโดยตรงที่กรุงเทพ ฯ 02-995-8101 เชียงใหม่ที่ 053- 021320 และที่ 089- 665-6646 , 089-191-2225

สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขออนุโมทนาบุญกับทุกๆ ท่านด้วยค่ะ อนุโมทนา สาธุ
จากเว็ป www.torthammarak.com
 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   


ที่มา : www.torthammarak.com


  3,589 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย