เจริญพร ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพพ่นสีทองพระประธานหน้าตัก ๑๐ เมตร สูงรวมฐาน ๑๙ เมตร

 กะตะธัมโม ภิกขุ  

เจริญพร ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสีทองใชัพ่นสีพระประธานหน้าตัก ๑๐ เมตร สูงรวมฐาน ๑๙ เมตร และ
ด้านหน้าพระประธานปูตัวหนอนสร้างลานปฏิบัติธรรม ณ.วัดบึงบูรพา บ้านดอนหวาย ต.ศรีสุข อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ใช้สีทองพ่นทั้งองค์รวมฐานติดลายเอวขัน 30 กระป๋องๆละ 2500 บาท.

หรือบริจาคได้ตามกำลังศรัทธา
มีการอบรมปฏิบัติธรรมต่อเนื่องตลอดทั้งปี

พระ ไพโรจน์ กตธัมโม
เลขที่บัญชี 4030266460
ธ. กรุงไทย สาขา เลย

หรือติดต่อสอบถามได้ที่
พระไพโรจน์ 0864578571 0945369884


3,606


Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย