ขอเชิญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพซื้อโลงเย็นถวายวัด ณ วัดหนองแห้วพัฒนาราม หมู่ ๘ ตำบลเลยวังไสย์ อำเภอ ภูหลวง จังหวัดเลย 42230

 ภูริจิตฺโต    11 ก.พ. 2565

ขอเชิญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพซื้อโลงเย็นถวายวัด
ถวาย วัดหนองแห้วพัฒนาราม
หมู่ ๘ ตำบลเลยวังไสย์ อำเภอ ภูหลวง จังหวัดเลย 42230
‪เนื่องจากทางวัดยังไม่มีโลงเย็น ( ของเก่าที่มีอยู่ได้ชำรุดเสียหายไปไม่สามารถซ่อมได้ )ต้องไปขอเช่า‬ จากวัดอื่นๆที่มีให้เช่า ผู้มีจิตศรัทธาท่านใดมีความประสงค์จะซื้อโลงเย็นถวาย วัดหนองแห้วพัฒนาราม ขอเชิญติดต่อได้ที่‬
พระอธิการ นิรันต์ เขมโก ( เจ้าอาวาสวัดหนองแห้วพัฒนาราม )
โทร. 081-3617889

 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,633 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย