วัดวินิจธรรมาราม ส่งสามเณรเรียนฟรี ระดับประถม ม.ต้น ม.ปลาย ส่งเรียนให้จบปริญญาตรี

 Webmaster    13 พ.ค. 2563

วัดวินิจธรรมาราม ส่งสามเณรเรียนฟรี ระดับประถม ม.ต้น ม.ปลาย ส่งเรียนให้จบปริญญาตรี


วัดวินิจธรรมาราม ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร มีความประสงค์ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน มีอนาคตที่ดี ทำหน้าที่ของลูกให้ถูกต้อง ตั้งใจเรียน และมีโอกาสปฏิบัติธรรม ศึกษาธรรมะ สามารถนำเอาธรรมะไปประยุกต์ในชีวิตประจำวัน เป็นคนดีของสังคม และประเทศชาติ และเป็นการสงเคราะห์ อนุเคราะห์ ผู้ปกครอง ได้มีโอกาสส่งลูกบวชเรียน มีอนาคตไกล มั่นคงแน่นอนอีกด้วย ทางวัดทุ่งสว่างชัยภูมิ เชิญชวน นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนให้ส่งนักเรียน เยาวชน ที่จบ ป.6 อายุ 13-15 ปี บวชสามเณร (บวชเณรเรียน) เพื่อเรียนหนังสือ ทางโลก เรียนระดับ ม.1 ถึง ม.3 จบม.6แล้ว เรียนต่อระดับปริญญาตรี บวชเรียน ทางโลก และทางธรรม ไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดการศึกษา ทางวัดจะออกค่าใช้จ่ายให้และส่งเรียนระดับ ม.ต้น และระดับ ม.ปลาย และส่งเรียนให้จบระดับปริญญาตรี


เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป รับสมัครได้ทุกระยะ สมัครแล้วบวชสามเณรเพื่อเรียนได้ทันที หากนักเรียน ยังเรียนอยู่ชั้นประจำ ให้โอนย้ายมาเรียนต่อแล้วบวชเรียนได้ทันที เพื่อฝึกสมาชิกให้เรียนเก่ง สร้างบารมีให้ตนเองและพ่อแม่ ขอดีของสามเณรที่บวชเรียนหนังสือจักได้มีโอกาสเรียนธรรมะ ศึกษาธรรมะ มีความรู้ดี ประพฤติดี ติดตัวไปตลอดไป เงินค่าเรียน อุปกรณ์การเรียน ค่าใช้จ่ายทุกอย่างฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น พ่อแม่ได้บุญกุศล ลูกบวชเรียนได้ความรู้ดี ได้ความประพฤติดีเยี่ยม รีบสมัครด่วนรับจำนวนจำกัด ติดต่อสอบถามได้ที่ พระมหาเตวิทย์ ยะสะสี วัดวินิจธรรมาราม ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โทร.087-9588982

หมายเหตุ...ทุกวันนี้ นักเรียนสามารถโอน ย้ายเรียนหนังสือได้ เช่น เรียนม.1 อยู่แล้ว ปิดภาคเรียนก็ย้ายไปเรียนต่อม.2 ได้ทันที


ที่มา : วัดวินิจธรรมาราม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร


  3,919 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย