ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมกันทำบุญฯสร้างศาลาบำเพ็ญบุญ ณ วัดบ้านขุนอม แฮดนอก อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

 สัมฤทธิ์    20 ต.ค. 2561

เนื่องด้วยทางวัดบ้าน ขุนอม แฮดนอก ต.สมโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ มีความประสงค์จะสร้างศาลาบำเพ็ญบุญ เพื่อใช้ในการปฏิบัติธรรม และเพื่อไว้รองรับพระภิกษุ สามเณร ตลอดถึงญาติโยมที่มาร่วมงานบุญประจำปี เช่นงานสลากภัตต์ เป็นต้น
แต่เนื่องด้วยวัดขุนอมแฮดนอก อยู่ห่างไกลความเจริญ จึงขาดงบประมาณในการก่อสร้าง ทางวัดจึงได้บอกบุญกับศรัทธาญาติโยมผู้ใจบุญทั้งหลาย เพื่อทราบ หรือหากท่านที่อยู่ต่างจังหวัด อยากจะมาเที่ยวชมธรรมชาติ และ ขึ้นไปชมวิวทิวทัศน์บนดอยแบแล ซึ่งห่างจากวัด 1 กม. ทางวัดก็ยินดีต้อนรับ
ขออนุโมทนาบุญไว้ล่วงหน้ากับแรงศรัทธาทั้งหลาย ที่ได้ร่วมสร้างศาลาบำเพ็ญบุญ ขอให้ผลบุญส่งผลให้ครอบครัวของทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญมั่งมีศรีสุข ตลอดปี อยู่ดีตลอดไป

พระพันธ์ สุทธมโน
เจ้าอาวาส วัดขุนอมแฮดนอก
เลขที่บัญชี 406-041 604 5 ธนาคาร กรุงไทย

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 083-3287798
091-3726098


• สุดแล้วแต่ใครได้ทำดีมาแต่ปางก่อน : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

• สายหลักการทำบุญ

• "ขาดสติ ขาดความเพียร" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• พระครูวิเวกพุทธกิจ (เสาร์ กนฺตสีโล) วัดเลียบ อุบลราชธานี (2402 - 2485)

• หนอน...กับเทวดา

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย