ขอเชิญร่วมหล่อพระประธานโบสถ์

 vipat.p    27 พ.ค. 2555

(รูปหุ่นขี้ผึ้งจำลองก่อนการหล่อ)
วันวิสาขบูชาวันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2555 ขอเชิญร่วมหล่อพระประธานโบสถ์ พระพุทธชินราช (จำลอง)
หน้าตักกว้าง 70 นิ้ว พร้อมพระอัครสาวก พระโมกคัลลา พระสารีบุตร ณ วัดหนองศาลเจ้า ต.เบิกไพร
อ.จอมบึง จ.ราชบุรี เวลา 14.09 น. (วัดหนองศาลเจ้า โทร. 081-1926975)
  3,460 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย