กฐินสร้างศาลาปฏิบัติธรรม

 puhenpai    1 พ.ย. 2561


เนื่องด้วยที่พักสงฆ์มงคลธรรม ได้ก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรม กรรมฐาน เป็นที่สำหรับปฏิบัติธรรมของพุทธบริษัท พุทธศาสนิกชน ทั่วไปและทำกิจกรรมต่างๆในทางพระพุทธศาสนา

ดังนั้นทางที่พักสงฆ์มงคลธรรมได้มีอุบาสก อุบาสิกาผู้มีศรัทธาได้จัดทำกฐินสามัคคีขึ้นเพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรม กรรมฐานให้แล้วเสร็จ

งบประมาณในการสร้างศาลาทั้งหมด 3,200,000 บาท ( สามล้านสองแสนบาท ) รายละเอียดบางส่วนของโครงสร้างศาลาปฏิบัติธรรม ไม่มีเสากลาง กว้าง 15 เมตร ยาว 30 เมตร เสา18 ต้น เสากลมเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 นิ้ว ความสูงของเสาตั้งแต่ฐานล่างสุด 7 เมตร ยกพื้นสูง 1 เมตร อาสน์สงฆ์ กว้าง 4 เมตร ยาว 15 เมตร สูงจากพื้น 60 เซนติเมตร หรือตามกำลังทรัพย์ กำลังศรัทธา

ร่วมสมทบทุนทำบุญสร้างศาลาปฏิบัติธรรม กรรมฐานในครั้งนี้ติดต่อสอบถามได้ที่
พระพุทธมนต์ สุธมฺโม โทร.095-249-2416 ... 096-551-6361
หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี ที่พักสงฆ์มงคลธรรม โดย พระพุทธมนต์ สุธมฺโม
และน.ส.เมลดา บุญมงคลรักษา และนายสนิท เกิดกล้า หมายเลขบัญชี 312 053 4749

กำหนดการงานกฐินสามัคคี ณ ที่พักสงฆ์มงคลธรรม
ทอดถวาย ณ ที่พักสงฆ์มงคลธรรม หมู่ 9 บ้านจำนรรจ์ ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110

วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2561 ขึ้น 10 ค่ำเดือน12 เป็นวันรวมจัดตั้งกองกฐิน
เวลา 18.00 น .พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ มีการปฏิบัติธรรม แสดงธรรมทั้งคืน
วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2561ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 12
เวลา 07.30 น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์
เวลา 09.00 น. ถวายผ้ากฐิน พระสงฆ์อุปโลกน์กฐิน รับพรเป็นอันเสร็จพิธีประธานฝ่ายสงฆ์ พระพุทธมนต์ สุธมฺโม หัวหน้าที่พักสงฆ์มงคลธรรม
ประธานฝ่ายฆราวาส คุณ สามารถ. สร้างบัณฑิตสกุล กรรมการผู้จัดการ บ.จ. เอดีที สามารถ พร้อมครอบครัว
ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ประสานงาน คุณเมลดา บุญมงคลรักษา พร้อมครอบครัว
ประธาน อุปถัมภ์ คุณหมอวัลลภ - คุณอนุสรา ยังตรง อดีตส.ส.สมุทรปราการ
คุณฉัตรบดี จารุสกุล
พ่อเลี้ยงพิชิต โข่จันทึก
แม่เลี้ยงบรพรรณ โข่จันทึก
คุณช่อฟ้า โข่จันทึก
ประธานสายชมรมพัฒนาสุขภาพสมุทรปราการ คุณชัย -คุณวรพรรณ เตรณานนท์
ประธาน ร.ศ.เพชรา จารุสกุล คุณกฤดิธาดา จารุสกุล
นาวาเอกเกษม –คุณกำไลทอง ภูทัตโต คุณสุทธิรัตน์ ยังตรงและครอบครัว
คุณสุรเดช สุขประเสริฐ พร้อมครอบครัว คุณพิชญ์ชยุต ทับทิมศรี
คุณสุวิทย์ อินมะลี คุณศิริพร โชติมาภรณ์
คุณวิรัตน์ คำชู คุณพนม ฟองบาลศรี
คุณธรรมนูญ วงศ์ปุ่น คุณธนโชค มงคลสะอาด
คุณณัชชา ปภัสธีรนาถรและบุตร คุณปิยะพงษ์ เกตุทอง พร้อมครอบครัว
คุณสยาม ทิมาภรณ์ พร้อมครอบครัว คุณไพฑูรย์ กิริยา และครอบครัว
คุณAkai Qin คุณพศวีร์ คนชม
คุณกิตติพงษ์ ลิ้มเซ่งฮวด อุบาสก-อุบาสิกาชาวบ้านจำนรรจ์

 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,588 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย