บุญด่วนสะเดาะเคราะห์ปีชง ซ่อมแซมเมรุเตาเผาศพ

 พระมหาฯชินวํโส  

สำคัญ!! เร่งด่วนมาก ๘ ก.พ.๖๖

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ทางคุณโยมฯได้ช่วย อนุเคราะห์เพื่อรับเป็นเจ้าภาพปิดยอดที่คงเหลือนี้ให้ด้วยโดยมีรายละเอียดดังนี้

ขอเจริญสุขเจริญพร(ที่พักสงฆ์ป่ากัลยาณธรรมฯ อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร)

เนื่องจากก่อนนั้นในขณะที่ทำการณาปนกิจเผาศพนั้นซึ่งเตาเผามีความร้อนสูงเป็นอย่างมาก เมื่อความร้อนจัดกระทบกับความเย็นจึงทำให้เกิดความเสียหายแก่ประตูเมรุฯ,และส่วนต่างๆบางส่วน ซึ่งในส่วนอื่นๆนั้นยังพอที่จะแก้ไขและซ่อมแซมได้บ้างแต่ในส่วนของประตูเตาเผานั้นจะต้องรีบเร่งทำการเปลี่ยนใหม่เนื่องจากยังมีผู้เสียชีวิตคงค้างอยู่ที่ยังรอณาปนกิจฯและในส่วนราคาของประตูเตาเผามีรายละเอียดดังนี้

#ประตูเตาเผาเมรุขนาดกลาง(เสริมอิฐทนไฟ)

จำนวน ๑ บานประตู/ราคา ๒๓,๐๐๐ บาท

#ปัจจุบันมียอดทำบุญมาแล้ว(เฉพาะประตู)/ ๑๘,๗๐๐ บาท

#โดยที่ยังคงขาดอีกเป็นจำนวน ๔,๓๐๐ บ.

#ร่วมบุญบัญชีธนาคาร(ธกส)

ติดต่อสอบถาม ๐๖๕-๖๓๐๐๙๙๑


เมื่อเห็นว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากและเร่งด่วนที่ต้องรีบจัดการให้แล้วเสร็จฯดังนั้นอาตมาจึงขอความเมตตาและอนุเคราะห์อย่างสูงยิ่งมายังคุณโยมฯให้ช่วยรับเป็นเจ้าภาพปิดยอดที่ยังคงขาดเหลือไม่พออยู่นี้ให้ด้วย
และถ้าหากได้ครบตามจำนวนแจ้งแล้วจะให้ช่างได้หาติดตั้งเป็นการเร่งด่วนต่อไป,
พร้อมกับนำภาพมาให้ชมและได้ร่วมอนุโมทนาสืบต่อไป

ขอเจริญพร..สาธุๆ. พม.ญาณภัทร ชินวํโส   


3,777


Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย