ขอเชิญร่วมบุญสร้างอุโบสถ "กองบุญละ 20บาท" วัดป่าพุบอน ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี

 socoman  

#ช่วยกันสร้างโบสถ์ #กดแชร์ร่วมกันบอกบุญ
เนื่องจากทางวัดป่าพุบอน ยังขาดปัจจัยอีกจำนวนมากในการสร้างอุโบสถ
ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างอุโบสถ "กองบุญละ 20บาท"
เป็นพระอุโบสถสแตนเลสหลังแรกในเขตอำเภอบ้านคา สวนผึ้ง
🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶
โอนปัจจัยทำบุญได้ที่
ธนาคารกรุงไทย
ชื่อบัญชี: วัดป่าพุบอน
หมายเลขบัญชี 7290365178
วัดป่าพุบอน ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี
@ติดต่อสอบถาม
โทร 08-70947392​
เจ้าอาวาสวัดป่าพุบอน

ที่มา : https://www.facebook.com/Kradanbogboon/photos/pcb.1806064696260339/1806064569593685/?__cft__[0]=AZXPgY2IwPkKWhCdOU5oo0ghnHZAuHu9f83cPZvTOimYbcklWEtt64WCnkt91paP65qWZftES0lGrx2DFBC5I-H5Bc8EcDcd9T4OUCdSiXhbpAfb9RY9kGTAENSsgB6SN7AfivY6cS9jgTPtx0g9fbQR&__tn__=*bH-y-R]-R

3,904


Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย