ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อชำระหนี้ค่าที่ดิน 2.4 ล้านบาท ในการสร้างวัดไทยโพธิวิหาร เมืองคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย ทอด ณ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ พุทธคยา อินเดีย 26/2/64

 socoman    3 ก.พ. 2564

ขอเชิญร่วมเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อชำระหนี้ค่าที่ดิน 2.4 ล้านบาท ในการสร้างวัดไทยโพธิวิหาร เมืองคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย
ทอด ณ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ พุทธคยา อินเดีย
วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564
❤ ประธานอุปถัมภ์ กองละ 10,000 บาท
❤ ประธานกิตติมศักดิ์ กองละ 5,000 บาท
❤ ประธานกรรมการ กองละ 1,000 บาท
❤ รองประธาน กองละ 500 บาท
❤ กรรมการ กองละ 100 บาท
❤ หรือ ร่วมบุญได้ตามศรัทธา
  3,585 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย