สรุปและปิดบัญชี ยอดกองผ้าป่า สร้างซุ้มประตู ดูรายละเอียดได้

 somrak    8 มี.ค. 2555

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดผ้าป่าสามัคคี ประเพณีสงกรานต์ ๒,๕๕๕ กอง กองละ ๑๙๙ บาทเพื่อสมทบทุน “สร้างซุ้มประตู และกำแพงวัด”

ทอดถวาย ณ วัดประทุมวัน บ้านตะกุย ต.ตรมไพร อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์

วันที่ ๑๔-๑๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕

***************************


เนื่องด้วยวัดประทุมวัน บ้านตะกุย ตำบลตรมไพร อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ยังขาดศาสนสถาน “ซุ้มประตู และกำแพงวัด” ดังนั้น ทางวัดและคณะกรรมการจึงมีมติให้จัดสร้างขึ้น อีกทั้งเพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีไทย จึงมีการจัดงาน แห่นางสงกรานต์-รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เนื่องในวันปีใหม่ไทย และร่วม ทอดผ้าป่าสามัคคี ๒,๕๕๕ กอง กองละ ๑๙๙ บาท เพื่อสมทบทุนสร้าง “ซุ้มประตู และกำแพงวัด” วัดประทุมวัน บ้านตะกุย ในวันที่ ๑๔-๑๕ เมษายน ๒๕๕๕


ฉะนั้น ในการจัดงานในครั้งนี้ต้องใช้ปัจจัยในการดำเนินงานและก่อสร้างเป็นจำนวนเงิน ๑,๕๙๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) จึงขอบอกบุญแด่พุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญทั้งหลาย ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดผ้าป่าสามัคคี ๒,๕๕๕ กอง กองละ ๑๙๙ บาท เพื่อสมทบทุนในการดำเนินงานและก่อสร้างให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี


ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงประธานพรให้ท่านจงมีความสุข ความเจริญ ด้วยพร ๔ ประการคือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติพิพัฒนมงคลสมบูรณ์พูนผลด้วยลาภ ยศ สุข สรรเสริญ ตลอดกาลนาน เทอญ


ร่วมบุญผ่านธนาคารได้ที่

ธนาคารกรุงไทย สาขาศีขรภูมิ

ชื่อบัญชี วัดประทุมวัน

บัญชีเลขที่ 331-0-13200-5


กรณีโอนจากต่างประเทศสวิบโค๊ส

KRTHTHBK ทั่วไป

KRTHTHBK007895 สกุลต่างประเทศ


ต้องการใบอนุโมทนาบัตร ส่งสลิปโอนเงินพร้อมชื่อที่อยู่ ถึง วัดประทุมวัน บ้านตะกุย ตำบลตรมไพร อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๑๑๐ หรือแจ้งผ่าน 086-2602702 หรือ [url]somrak43@hotmail.com[/url]

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย โดยมีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธาน ช่วยดลบันดาลให้ท่านผู้ใจบุญที่ได้มีส่วนร่วมในการทำบุญครั้งนี้ มีอายุ วรรณะ สุขะ พละ รวมทั้งโภคทรัพย์ และอริยทรัพย์ ขอคำว่า “ไม่มี ไม่รู้” จงอย่างปรากฏมีแท่ท่าน และขอให้อานิสงส์ ผลบุญในครั้งนี้ ส่งผลให้ท่านผู้ใจบุญทุกท่านได้ถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้เทอญ


รายการร่วมเป็นเจ้าภาพกองผ้าป่าสร้างซุ้มประตูและกำแพง
วัดประทุมวัน บ้านตะกุย ตำบลตรมไพร อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์


*****************************

1. ปูน บริจาค จำนวน 1 ถุง ราคา 125 บาท หรือ จำนวน 1 ตัน ราคา 2,500 บาท

2. ทราย บริจาค จำนวน 1 คิว ราคา 300 บาท หรือ จำนวน 10 คิว ราคา 3,000 บาท

3. หิน บริจาค จำนวน 1 คิว ราคา 350 บาท หรือ จำนวน 10 คิว ราคา 3,500 บาท

4. เหล็กเส้น บริจาค จำนวน 1 เส้น ราคา 100 บาท หรือ จำนวน 10 เส้น ราคา 1,000 บาท

5. กระเบื้อง บริจาค จำนวน 1 แผ่น ราคา 20 บาท หรือ จำนวน 10 แผ่น ราคา 200 บาท

6. อิฐมอญ บริจาค จำนวน 1 ก้อน ราคา 1.50 บาท หรือ จำนวน 100 ก้อน ราคา 150 บาท

7. พญานาค บริจาค จำนวน 2 ตัว ราคาตัวละ 50,000 บาท

8. พระพุทธรูป บริจาค จำนวน 1 องค์ราคาองค์ละ 100,000 บาท

ท่านที่จองเป็นเจ้าภาพรายการใดรายการหนึ่งหรือทุกรายการ ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป
ทางวัดจะได้จารึกชื่อไว้ใน “ซุ้มประตู” เพื่อฝากไว้ในพระพุทธศาสนา

เจ้าภาพผู้ร่วมบุญจะได้รับเหรียญและวัตถุมงคล หลวงปู่เป็ล เกจิผู้หยังรู้เจริญพรเพื่อทราบ
พระสมรัก ญาณธีโร
www.phrasomrak.com
www.romdham.com
[url]somrak43@hotmail.com[/url]


รายนามผู้ร่วมเป็นเจ้าภาพกองผ้าป่า2555 กองๆ ละ 199 บาทตามลิงค์
http://www.romdham.com/forum.php?mod=viewthread&tid=103
http://www.phrasomrak.com/index.php?option=com_content&view=article&id=68:2012-03-04-12-13-59&catid=1:2010-02-19-12-29-45&Itemid=8
 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2555 เวลา 09.09 นาที

ได้รับความเมตตาจากรองเจ้าคณะอำเภอศีขรภูมิ

่พระครูบริหารชัยมงคล มาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์

ในพิธียกเสาเอก โท ซุ้มประตูวัดประทุมวันงบประมาณในการก่อสร้าง 1,590,000 บาท

ฝากให้คุณโยมได้ร่วมด้วยช่วยกันในการระดม

ทุนสร้างบุญทอดผ้าป่า 14 เมษายน 55 นี้ด้วย• พอพ้นสมมติ อัตตาก็หมด พอเลิกยึด อัตตาก็หาย

• เลือกสร้างความสุข ให้ตนเอง วิธีไหนดี

• ลักษณะวิธีการให้ทาน - พุทธทาสภิกขุ -

• สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร (2331 - 2415)

• ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหาร พระสงฆ์สามเณรอบรมบาลี วัดช่องแสมสาร

• หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม นำสวดมนต์ คำทำวัตรเช้า

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย