ขอเชิญร่วมบุญทอดผ้าป่า ยกช่อฟ้า

 พระนพดล    14 มี.ค. 2560

ขอเชิญร่วมบุญ งานทอดผ้าป่า ยกช่อฟ้าศาลาการเปรียญ วัดหนองกระโซ่ ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่า พระสมุห์ขันทอง เมธิโก 081-0060049  3,190 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย