ขอเชิญทำบุญถวายเป็นพุทธบูชา เทศกาลวันมาฆบูชา ร่วมปูพื้นศาลาปฏิบัติธรรม 8เจ้าภาพ(กองล่ะ8,000บาท) สอบถาม 0822205051

 ตะวันธรรม    8 ก.พ. 2563

ขอเชิญทำบุญเทศกาลมาฆบูชา (ถวายเป็นพุทธบูชา)
จองเจ้าภาพใหญ่ 8ท่านสุดท้าย
จองกองล่ะ8,000บาทหรือตามกำลัง
ร่วมปูแผ่นพื้น สร้างศาลาปฏิบัติธรรม
สวนป่าพุทธภาวนา อ.บ่อไร่. จ.ตราด
(สร้างสถานที่อบรมธรรมะในใจคน)

ทำบุญ กสิกรไทย 153-241-4659 พระศุภชัย
เจ้าภาพ 8กอง (กองล่ะ8,000บาท)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
แจ้งรายชื่อ 0822205051
กำหนดการใช้งานศาลาปฏิบัติธรรม
โครงการบวชพระธุดงค์กรรมฐาน รุ่น.42
เดือนเมษายน 2563นี้

#บุญต่อไป
ขอเชิญจองเจ้าภาพ เสาศาลาปฏิบัติธรรม
จำนวน 12ต้น(ต้นล่ะ 25,000บาท)
ติดชื่อให้เจ้าภาพ

#รับเจ้าภาพทอดผ้าป่า สร้างศาลาปฏิบัติ ตลอดปี
ประธานใหญ่ทอดผ้าป่า 25กอง
กองล่ะ100,0000บาท
รองประธาน กองล่ะ 10,000บาท
กรรมการ กองล่ะ 5,000บาท

((ติดชื่อในป้ายหินอ่อน..ภายในศาลา))
หรือทำบุญตามกำลังทรัพย์

#แจ้งความประสงค์ จองเจ้าภาพทอดได้ตลอดปี
ขอความมั่นคงในชีวิต จงบังเกิดในชีวิต
พื้นฐานในชีวิตคือบ้าน ที่พักอาศัย
พื้นฐานของพระพุทธศาสนาคือธรรมะ
ขอเชิญร่วมใจสร้างสถานที่อบรมธรรมะ
ให้แล้วเสร็จ เกิด
สถานที่สร้างสุข สงบ
สถานที่ พักกาย-พักใจ
ของโยคี นักปฏิบัติ
ต่อไป


ที่มา : www.dhammadee.com , โทร/ไลน์ 0822205051ทำบุญ กสิกรไทย 153-241-4659 พระศุภชัย
เจ้าภาพ 8กอง (กองล่ะ8,000บาท)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
แจ้งรายชื่อ 0822205051
#แจ้งความประสงค์ จองเจ้าภาพทอดได้ตลอดปี
ขอความมั่นคงในชีวิต จงบังเกิดในชีวิต
พื้นฐานในชีวิตคือบ้าน ที่พักอาศัย
พื้นฐานของพระพุทธศาสนาคือธรรมะ
ขอเชิญร่วมใจสร้างสถานที่อบรมธรรมะ
ให้แล้วเสร็จ เกิด
สถานที่สร้างสุข สงบ
สถานที่ พักกาย-พักใจ
ของโยคี นักปฏิบัติ
ต่อไป


ขอเชิญทำบุญเทศกาลมาฆบูชา (ถวายเป็นพุทธบูชา)
จองเจ้าภาพใหญ่ 8ท่านสุดท้าย
จองกองล่ะ8,000บาทหรือตามกำลัง
ร่วมปูแผ่นพื้น สร้างศาลาปฏิบัติธรรม
สวนป่าพุทธภาวนา อ.บ่อไร่. จ.ตราด
(สร้างสถานที่อบรมธรรมะในใจคน)
#บุญต่อไป
ขอเชิญจองเจ้าภาพ เสาศาลาปฏิบัติธรรม
จำนวน 12ต้น(ต้นล่ะ 25,000บาท)
ติดชื่อให้เจ้าภาพ

#รับเจ้าภาพทอดผ้าป่า สร้างศาลาปฏิบัติ ตลอดปี
ประธานใหญ่ทอดผ้าป่า 25กอง
กองล่ะ100,0000บาท
รองประธาน กองล่ะ 10,000บาท
กรรมการ กองล่ะ 5,000บาท

((ติดชื่อในป้ายหินอ่อน..ภายในศาลา))
หรือทำบุญตามกำลังทรัพย์
สถานที่ปฏิบัติธรรม ฝึกพระกรรมฐาน เเละโยคี สาธุชนทั่วไป


  3,218 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย